Signing

Mae cyfathrebu gyda’n gilydd yn rhywbeth rydym ni’n ei wneud yn ddyddiol, a hynny fel arfer ar lafar – rhywbeth rydym ni’n ei gymryd yn ganiataol yn aml iawn. Ond mae llawer o bobl yn ein cymuned yn defnyddio dulliau cyfathrebu eraill, fel Saesneg â Chymorth Arwyddion / Iaith Arwyddo Prydain – ffurf ar gyfathrebu sydd â’i hiaith ei hun ac sydd fel rheol yn cael ei dysgu drwy gyrsiau a hyfforddiant a ddarperir i unigolion a sefydliadau. Ond hyd y gwyddom ni, nid yw’r iaith wedi’i haddysgu drwy ffurfio côr sy’n defnyddio caneuon i helpu pobl i ddysgu’r arwyddion.

Wedi’i ffurfio gan Dynamic (canolfan ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anableddau), gall pobl ifanc gydag anableddau, pa un ai ydynt yn derbyn gwasanaethau eraill gan Dynamic neu beidio, gofrestru, dysgu ac ymarfer iaith arwyddo yn defnyddio caneuon pop, roc, gwlad ac eraill mewn sesiynau rhyngweithiol llawn hwyl. Yn ogystal ag ymarfer arwyddion y caneuon hyn, maen nhw hefyd yn perfformio mewn digwyddiadau ar hyd a lled Wrecsam a gogledd-ddwyrain Cymru. Eleni rydym ni’n ffodus iawn o gael y Singing Sensations yn perfformio am y tro cyntaf yng Ngŵyl Geiriau Wrecsam 2023 yn ystod y digwyddiad adrodd stori ddydd Sadwrn 22 Ebrill. Digwyddiad nad oes arnoch chi eisiau ei golli!

Blogiau Eraill

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Pan roeddwn i’n 10 mlwydd oed, dywedodd fy athrawes ysgol gynradd wrth y dosbarth, “Rydw i am i chi ysgrifennu stori heddiw. Nid oes rheolau; dim geiriau arbennig sydd angen i chi ddefnyddio, na gramadeg penodol, dim ond ymarfer.  Dim ond ysgrifennu stori.” Efallai...

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Os ydych chi’n hoff o ddirgelwch llofruddiaeth ac ysgrifennu yna mae gwahoddiad i chi gystadlu yng Nghystadleuaeth Ysgrifennu Sgript Dirgelwch Llofruddiaeth Carnifal Gŵyl Geiriau Wrecsam 2023. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw awdur gyda sgript wreiddiol sy’n...

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Ydych chi’n hoffi llyfrau sy’n llawn o gymeriadau diddorol, plotiau twyllodrus a diweddglo syfrdanol? Os mai’r ateb yw ‘YDW’, mae’r digwyddiad hwn i chi! Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol...