Pwy Laddodd?

Yn dychwelyd ar ôl galw mawr!

Rhowch eich sgiliau ditectif ar brawf a chael blas ar ymchwilio i droseddau difrifol yn ein noswaith Pwy Laddodd gyffrous. Ymunwch â ni i chwarae ditectif am y noson i geisio darganfod ‘pwy sy’n euog’?

Mae’r dirgelwch heno’n berfformiad o’r sgript fuddugol yng nghystadleuaeth flynyddol Gŵyl Geiriau, wedi’i dewis gan yr awdur trosedd lleol enwog, Simon McCleave.

Sylwer, oherwydd ei boblogrwydd nid yw’r Pwy Laddodd wedi’i gynnwys yn Nhocyn yr Ŵyl a byddwch angen PRYNU tocyn ar wahân ar gyfer y digwyddiad hwn. Bydd y digwyddiad hwn yn gwerthu allan felly ni fydd yna docynnau ar gael ar y drws.

 
Dydd Mercher24 Ebrill, 7pm
Llyfrgell Wrecsam
£8

Digwyddiadau Eraill

Awduron O Wlad Hud

Awduron O Wlad Hud

Bydd panel o lenorion dawnus lleol yn siarad am y straeon sydd yn aml yn anghyfarwydd i ni am sut a pham y cawsant eu hysbrydoli gan eu hoff awduron plant – a hefyd yn datgelu bywydau cyfrinachol yr awduron hynny, fel J.M. Barrie, Enid Blyton, Rosemary Sutcliff, Lewis...

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Ganed Islwyn Ffowc Elis yn Wrecsam, ac roedd yn un o lenorion amlycaf Cymru. Mae ei nofel Cysgod y Cryman yn cael ei chyfrif yn “Llyfr yr 20fed Ganrif”. Mae Rheinallt Llwyd yn un o’r arbenigwyr blaenaf ar ei oes a’i waith a bydd yn trafod ei fagwraeth yn Wrecsam a...

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac mae hi bellach yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Mae Magi Ann wrth ei bodd yn ymweld â phlant a theuluoedd mewn digwyddiadau cymunedol ar hyd a lled y wlad i rannu stori neu ddwy a chanu rhai o’i hoff...