Philippa Holloway – Mewn Fflach: Dweud Stori Mewn 100 Gair

Bydd y gweithdy hwn yn helpu ysgrifenwyr i fireinio crefft byrdra wrth ysgrifennu a chreu darnau i’w cyhoeddi o fewn cyfrif geiriau cyfyngedig. Pa fath o straeon mae modd eu dweud mewn ychydig eiriau? Sut mae cymeriadau’n datblygu heb lawer o le? Mae llai yn aml yn well. Gweithdy ymarferol yw hwn a bydd yn cynnwys cyfuniad o drafod, tasgau ysgrifennu ac adborth i’ch helpu i gychwyn ar yr arddull poblogaidd hwn. Mae llefydd yn brin felly cofrestrwch yn fuan.

 
Dydd Gwener 26 Ebrill, 5pm
Llyfrgell Wrecsam
Sesiwn gaeëdig – am ddim i aelodau

Digwyddiadau Eraill

Awduron O Wlad Hud

Awduron O Wlad Hud

Bydd panel o lenorion dawnus lleol yn siarad am y straeon sydd yn aml yn anghyfarwydd i ni am sut a pham y cawsant eu hysbrydoli gan eu hoff awduron plant – a hefyd yn datgelu bywydau cyfrinachol yr awduron hynny, fel J.M. Barrie, Enid Blyton, Rosemary Sutcliff, Lewis...

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Ganed Islwyn Ffowc Elis yn Wrecsam, ac roedd yn un o lenorion amlycaf Cymru. Mae ei nofel Cysgod y Cryman yn cael ei chyfrif yn “Llyfr yr 20fed Ganrif”. Mae Rheinallt Llwyd yn un o’r arbenigwyr blaenaf ar ei oes a’i waith a bydd yn trafod ei fagwraeth yn Wrecsam a...

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac mae hi bellach yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Mae Magi Ann wrth ei bodd yn ymweld â phlant a theuluoedd mewn digwyddiadau cymunedol ar hyd a lled y wlad i rannu stori neu ddwy a chanu rhai o’i hoff...