Pnawn Yng Nghwmni Philippa Holloway

Ymunwch â ni am sesiwn gyda Philippa Holloway – awdur gwobrwyol ac academydd, sy’n addysgu Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Swydd Stafford. Byddwn yn sgwrsio am lwyddiant ysgubol ei nofel gyntaf, The Half-Life of Snails – sydd wedi’i lleoli yn Ynys Môn ac yn Wcráin – ac yn trafod sut mae wedi llwyddo i gywasgu’r ddadl gyfan ynglŷn ag ynni niwclear yn stori llawn tensiwn am gysylltiadau rhwng pobl a chymunedau yn y wlad sydd o’u hamgylch. Ond byddwn hefyd yn sôn am lwyddiant ei phrosiect ysgrifennu byd-eang, 100 Words of Solitude, ynglŷn â chasgliad newydd Philippa o straeon byrion, ac efallai am ei hoff beth yn ddiweddar – saethyddiaeth!

 
Dydd Gwener 26 Ebrill, 2pm
Llyfrgell Wrecsam
£6

Digwyddiadau Eraill

Awduron O Wlad Hud

Awduron O Wlad Hud

Bydd panel o lenorion dawnus lleol yn siarad am y straeon sydd yn aml yn anghyfarwydd i ni am sut a pham y cawsant eu hysbrydoli gan eu hoff awduron plant – a hefyd yn datgelu bywydau cyfrinachol yr awduron hynny, fel J.M. Barrie, Enid Blyton, Rosemary Sutcliff, Lewis...

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Ganed Islwyn Ffowc Elis yn Wrecsam, ac roedd yn un o lenorion amlycaf Cymru. Mae ei nofel Cysgod y Cryman yn cael ei chyfrif yn “Llyfr yr 20fed Ganrif”. Mae Rheinallt Llwyd yn un o’r arbenigwyr blaenaf ar ei oes a’i waith a bydd yn trafod ei fagwraeth yn Wrecsam a...

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac mae hi bellach yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Mae Magi Ann wrth ei bodd yn ymweld â phlant a theuluoedd mewn digwyddiadau cymunedol ar hyd a lled y wlad i rannu stori neu ddwy a chanu rhai o’i hoff...