Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp 
Llyfrgell Wrecsam 
£6 

From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen llaw pan fydd Peter yn rhannu rhai o’r straeon rhyfeddol sydd wedi ysbrydoli’r darn diweddaraf hwn o’i ysgrifennu toreithiog. Os ydych chi wedi gweld ei sioeau un dyn a’i ddramâu niferus – a lwyfannwyd mewn dros 40 o theatrau – byddwch yn gwybod bod Peter Read yn chwedleuwr gwych ac yma fe fydd yn plethu stori Hollywood yn cymryd yr awenau gyda’i brofiadau ei hun, a phrofiadau cefnogwyr eraill, tra’n dilyn y Robins a’r Dreigiau. Ac efallai y gellir darbwyllo Peter i berfformio detholiad o’i ddrama ddiweddar Dixie or Me! am flynyddoedd gogoniant blaenorol y clwb.

Digwyddiadau Eraill

Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i ddechrau...

Adrodd Storïau i Deuluoedd

Adrodd Storïau i Deuluoedd

Dydd Sadwrn, 22 Ebrill, 10am – 1.00pm Llyfrgell Wrecsam AM DDIM [Tocyn yn ofynnol]  Dewch â’r teulu oll i ddiwrnod cyntaf yr Ŵyl - pob math o storïwyr bendigedig a hwyl a sbri i bawb.Bydd yr anhygoel Signing Sensations yn perfformio’u deongliadau cerddorol unigryw...