Noson Yng Nghwmni Simon McCleave a Katy Watson

Ymunwch â ni i glywed nid un, ond dau o’n hoff nofelwyr trosedd. Y llenor lleol Simon McCleave yw awdur cyfres trosedd a chyffro hynod boblogaidd DI Ruth Hunter, sy’n dechrau gyda The Snowdonia Killings ac, yn fwy diweddar, The Wrexham Killings, a llawer mwy. Katy Watson yw awdur gwobrwyol y nofelau trosedd Oes Aur gyda thinc modern, The Three Dahlias ac A Very Lively Murder. Cyfrinachau lu i’w datgelu yn y sesiwn arbennig hon.

 
Dydd Sadwrn 20 Ebrill, 7pm
Llyfrgell Wrecsam
£10

Digwyddiadau Eraill

Awduron O Wlad Hud

Awduron O Wlad Hud

Bydd panel o lenorion dawnus lleol yn siarad am y straeon sydd yn aml yn anghyfarwydd i ni am sut a pham y cawsant eu hysbrydoli gan eu hoff awduron plant – a hefyd yn datgelu bywydau cyfrinachol yr awduron hynny, fel J.M. Barrie, Enid Blyton, Rosemary Sutcliff, Lewis...

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Ganed Islwyn Ffowc Elis yn Wrecsam, ac roedd yn un o lenorion amlycaf Cymru. Mae ei nofel Cysgod y Cryman yn cael ei chyfrif yn “Llyfr yr 20fed Ganrif”. Mae Rheinallt Llwyd yn un o’r arbenigwyr blaenaf ar ei oes a’i waith a bydd yn trafod ei fagwraeth yn Wrecsam a...

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac mae hi bellach yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Mae Magi Ann wrth ei bodd yn ymweld â phlant a theuluoedd mewn digwyddiadau cymunedol ar hyd a lled y wlad i rannu stori neu ddwy a chanu rhai o’i hoff...