Noson Ffuglen Hanesyddol

Dwy sioe am bris un! Bydd panel o 4 o awduron ffuglen hanesyddol arbennig yn dadlau o blaid eu cyfnod nhw yn ein her ‘Mae Fy Oes i’n Well Na’ch Un Chi’ – Catrin Kean yn cynrychioli’r Saithdegau; E.M. Powell ar ran y teulu Plantagenet; Kate Innes ar gyfer y Minoaid; a Sarah Woodbury yn llais dros Oes a Chyfnod Llywelyn Ein Llyw Olaf.

Yna, arhoswch gyda ni wrth inni sgwrsio gydag Alis Hawkins am ei nofelau dirgelwch yn y 14eg ganrif, ei chyfres Teifi Valley Coroner wedi’i lleoli yn Nyfed yn ystod y 1850au, a’r nofel a gyhoeddodd yn 2023, A Bitter Remedy – a’r nofel ddilynol y bu disgwyl mawr amdani, The Skeleton Army – y ddwy wedi’u gosod yn Rhydychen yn y 1880au ym more oes mudiad colegau merched. Mae Alis Hawkins yn un o drefnwyr Gŵyl Crime Cymru Festival – gŵyl genedlaethol a rhyngwladol yn dathlu llên drosedd wych. Byddwch yn barod i gael eich syfrdanu!

 
Dydd Gwener 26 Ebrill 7pm
Llyfrgell Wrecsam
£10

Digwyddiadau Eraill

Awduron O Wlad Hud

Awduron O Wlad Hud

Bydd panel o lenorion dawnus lleol yn siarad am y straeon sydd yn aml yn anghyfarwydd i ni am sut a pham y cawsant eu hysbrydoli gan eu hoff awduron plant – a hefyd yn datgelu bywydau cyfrinachol yr awduron hynny, fel J.M. Barrie, Enid Blyton, Rosemary Sutcliff, Lewis...

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Ganed Islwyn Ffowc Elis yn Wrecsam, ac roedd yn un o lenorion amlycaf Cymru. Mae ei nofel Cysgod y Cryman yn cael ei chyfrif yn “Llyfr yr 20fed Ganrif”. Mae Rheinallt Llwyd yn un o’r arbenigwyr blaenaf ar ei oes a’i waith a bydd yn trafod ei fagwraeth yn Wrecsam a...

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac mae hi bellach yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Mae Magi Ann wrth ei bodd yn ymweld â phlant a theuluoedd mewn digwyddiadau cymunedol ar hyd a lled y wlad i rannu stori neu ddwy a chanu rhai o’i hoff...