Newyddion o Lerpwl!

2023 yw Liverpool Year of Reading ac mae’n nodi cychwyn ail Gylchred Llythrennedd Lerpwl.  Nod y gylchred yw ymgysylltu â phawb a chodi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd sgiliau llythrennedd ym mywyd bob dydd tra’n hyrwyddo gweithgareddau creadigol megis ysgrifennu a pherfformio.  Mae’r ffocws yn newid bob blwyddyn drwy ddarllen, ysgrifennu a gwella llafaredd a thynnu sylw at wyliau a mentrau.

Mae gennym rwydwaith helaeth o bartneriaid llythrennedd sydd yn ein helpu i rannu gwybodaeth a thîm cynllunio sydd yn rheoli’r flwyddyn ac sy’n trefnu digwyddiadau a gweithgareddau ychwanegol megis y bathodyn LYOR.  Mae’r tîm eisoes wrthi’n trefnu calendr 2023 ac yn trafod syniadau o ran sut i adnewyddu ein hagwedd tuag at ddarllen drwy chwilio’n gyson am ffyrdd newydd o ymestyn ein chwyldro llythrennedd.  Rydym wrth ein boddau bod yr ymdrech ar y cyd unwaith eto’n canolbwyntio ar eirfa, llyfrau a darllen.  Fe fyddwn ni’n gweithio gydag ysgolion, prifysgolion, awduron, beirdd, elusennau, busnesau a sefydliadau i gyfleu’r neges mae: Lerpwl yn Caru Darllen!

Cafodd y Flwyddyn o Ddarllen ei lansio’n swyddogol ar 28 Ionawr yn Llyfrgell Ganolog Lerpwl gan Lesley Martin-Wright, Uchel Siryf Glannau Mersi.  Roedd yna dros 40 o berfformwyr yn y lansiad gyda beirdd, storïwyr, awduron yn darllen o’u llyfrau a phlant ysgol yn actio eu straeon. Roedd hi’n ddiwrnod gwych gydag awyrgylch a chyffro ffantastig.  Yn y digwyddiad, fe wnaethom ni hefyd lansio llyfr 2022 Liverpool Year of Spoken Word sydd yn dogfennu’r flwyddyn mewn lluniau a cherddi, ac mae ar gael i’w brynu ar-lein https://www.beatlesliverpoolandmore.com/store/c1/Featured_Products.html

Rydym yn ffodus fod gennym The Reader sydd yn The Mansion House, Calderstones Park yn Lerpwl; fe ddylech ddod draw i weld cyfleuster mor wych ydyw ar gyfer y ddinas.  Rydym ni’n gobeithio cynnal rhywfaint o’n cyfarfodydd cynllunio yno ac yn llyfrgell Sefton Park yn ystod y flwyddyn.  Mae yna gymaint i’w wneud….

Mae tîm Liverpool Year of Reading yn edrych ymlaen at rannu blwyddyn arall o ddigwyddiadau mewn llyfrgelloedd, ysgolion a chymunedau Glannau Mersi yn cefnogi darllen fel sgil a hyrwyddo darllen fel pleser.

Rydym ni’n anfon ein dymuniadau gorau i Ŵyl Eiriau Wrecsam, sef eich 9fed Gŵyl yn dathlu darllen, ysgrifennu a barddoniaeth ar lafar.

#LivLitCycle #LiverpoolReads

Blogiau Eraill

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Pan roeddwn i’n 10 mlwydd oed, dywedodd fy athrawes ysgol gynradd wrth y dosbarth, “Rydw i am i chi ysgrifennu stori heddiw. Nid oes rheolau; dim geiriau arbennig sydd angen i chi ddefnyddio, na gramadeg penodol, dim ond ymarfer.  Dim ond ysgrifennu stori.” Efallai...

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Os ydych chi’n hoff o ddirgelwch llofruddiaeth ac ysgrifennu yna mae gwahoddiad i chi gystadlu yng Nghystadleuaeth Ysgrifennu Sgript Dirgelwch Llofruddiaeth Carnifal Gŵyl Geiriau Wrecsam 2023. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw awdur gyda sgript wreiddiol sy’n...

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Ydych chi’n hoffi llyfrau sy’n llawn o gymeriadau diddorol, plotiau twyllodrus a diweddglo syfrdanol? Os mai’r ateb yw ‘YDW’, mae’r digwyddiad hwn i chi! Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol...