Mike Gayle

Dydd Iau, 27 Ebrill, 7.00yp 
Llyfrgell Wrecsam 
£6 

Yn gyn-ewythr gofidiau gyda chylchgrawn Bliss i enethod yn eu harddegau, mae Mike Gayle yn newyddiadurwr ac yn awdur sydd wedi ysgrifennu deunaw o nofelau. Mae wedi ysgrifennu i nifer o gyhoeddiadau fel y Sunday Times, y Daily Mail a Cosmopolitan. Ymysg nofelau Mike mae Half a World Away, a ddetholwyd ar gyfer Clwb Llyfrau Richard a Judy, All the Lonely People, a oedd yn ôl y Guardian yn ‘heartbreaking and ultimately uplifting look at isolation’. Yn 2021 enillodd Mike Wobr Cyflawniad Eithriadol gan Gymdeithas y Nofelwyr Rhamant. Mae ei lyfrau wedi’u cyfieithu i fwy na deg ar hugain o ieithoedd ac yn 2022 enillodd ddoethuriaeth anrhydeddus gan Brifysgol Salford i gydnabod ei lwyddiant aruthrol.

 

Digwyddiadau Eraill

Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i ddechrau...

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen...