Jude Lennon – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Jude Lennon ydw i a dw i’n storïwr proffesiynol gyda Little Lamb Tales ac yn awdur dan fy enw fy hun. Ysgrifennu llyfrau lluniau i blant ydw i’n bennaf, ac mae llawer ohonyn nhw’n cynnwys fy masgotiaid dweud stori Lamby a Flossie. Rydw i hefyd wedi ysgrifennu llyfrau penodau ar gyfer blant 8-12 oed a chasgliad o straeon byrion i oedolion. Yn 2022 bu i mi ryddhau nofel o’r enw Kintsugi – dim ŵyn bach yn y llyfr hwn, ac nid llyfr i blant chwaith.

Rydw i wedi bod yn rhan o’r carnifal ers chwe blynedd bellach. Yn ystod y cyfnod hwnnw rydw i wedi cynnal gweithdai a sesiynau stori. Mae’n ŵyl hwyliog iawn i fod yn rhan ohoni. Rydw i hefyd wedi mwynhau mynd i’r digwyddiadau amrywiol a diddorol yn ystod yr ŵyl bob blwyddyn. Mae yna wastad rhywbeth at ddant pawb!

Felly pam y dylech chi ddod i’r Carnifal Geiriau? Mae’n wythnos gyflawn wedi’i chysegru i lyfrau, geiriau a straeon – be well? Bydd yn eich cyflwyno i ysgrifenwyr newydd yn ogystal â rhai cyfarwydd. Mae yna lawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau rhyngweithiol fel teithiau dweud stori, nosweithiau dirgelwch llofruddiaeth a thrafodaethau. Mae hefyd yn werth da iawn am arian. Byddwch hefyd yn derbyn croeso cynnes gan y tîm.

Blogiau Eraill

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Pan roeddwn i’n 10 mlwydd oed, dywedodd fy athrawes ysgol gynradd wrth y dosbarth, “Rydw i am i chi ysgrifennu stori heddiw. Nid oes rheolau; dim geiriau arbennig sydd angen i chi ddefnyddio, na gramadeg penodol, dim ond ymarfer.  Dim ond ysgrifennu stori.” Efallai...

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Os ydych chi’n hoff o ddirgelwch llofruddiaeth ac ysgrifennu yna mae gwahoddiad i chi gystadlu yng Nghystadleuaeth Ysgrifennu Sgript Dirgelwch Llofruddiaeth Carnifal Gŵyl Geiriau Wrecsam 2023. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw awdur gyda sgript wreiddiol sy’n...

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Ydych chi’n hoffi llyfrau sy’n llawn o gymeriadau diddorol, plotiau twyllodrus a diweddglo syfrdanol? Os mai’r ateb yw ‘YDW’, mae’r digwyddiad hwn i chi! Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol...