Jude Lennon – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Jude Lennon ydw i a dw i’n storïwr proffesiynol gyda Little Lamb Tales ac yn awdur dan fy enw fy hun. Ysgrifennu llyfrau lluniau i blant ydw i’n bennaf, ac mae llawer ohonyn nhw’n cynnwys fy masgotiaid dweud stori Lamby a Flossie. Rydw i hefyd wedi ysgrifennu llyfrau penodau ar gyfer blant 8-12 oed a chasgliad o straeon byrion i oedolion. Yn 2022 bu i mi ryddhau nofel o’r enw Kintsugi – dim ŵyn bach yn y llyfr hwn, ac nid llyfr i blant chwaith.

Rydw i wedi bod yn rhan o’r carnifal ers chwe blynedd bellach. Yn ystod y cyfnod hwnnw rydw i wedi cynnal gweithdai a sesiynau stori. Mae’n ŵyl hwyliog iawn i fod yn rhan ohoni. Rydw i hefyd wedi mwynhau mynd i’r digwyddiadau amrywiol a diddorol yn ystod yr ŵyl bob blwyddyn. Mae yna wastad rhywbeth at ddant pawb!

Felly pam y dylech chi ddod i’r Carnifal Geiriau? Mae’n wythnos gyflawn wedi’i chysegru i lyfrau, geiriau a straeon – be well? Bydd yn eich cyflwyno i ysgrifenwyr newydd yn ogystal â rhai cyfarwydd. Mae yna lawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau rhyngweithiol fel teithiau dweud stori, nosweithiau dirgelwch llofruddiaeth a thrafodaethau. Mae hefyd yn werth da iawn am arian. Byddwch hefyd yn derbyn croeso cynnes gan y tîm.

Blogiau Eraill

Grwpiau Darllen

Grwpiau Darllen

Sut beth fyddai parti hunanladdiad siocled rhywun 81 oed?  Sut beth yw eistedd yn llonydd am oriau wrth i feistr wrth ei waith beintio darlun ohonoch? Sut fath o nofel fyddai un gan Charles Dickens pe bai wedi'i ysgrifennu heddiw?  Mae modd trafod hyn i gyd, a mwy,...

Signing

Signing

Mae cyfathrebu gyda’n gilydd yn rhywbeth rydym ni’n ei wneud yn ddyddiol, a hynny fel arfer ar lafar – rhywbeth rydym ni’n ei gymryd yn ganiataol yn aml iawn. Ond mae llawer o bobl yn ein cymuned yn defnyddio dulliau cyfathrebu eraill, fel Saesneg â Chymorth Arwyddion...