Jude Lennon – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Jude Lennon ydw i a dw i’n storïwr proffesiynol gyda Little Lamb Tales ac yn awdur dan fy enw fy hun. Ysgrifennu llyfrau lluniau i blant ydw i’n bennaf, ac mae llawer ohonyn nhw’n cynnwys fy masgotiaid dweud stori Lamby a Flossie. Rydw i hefyd wedi ysgrifennu llyfrau penodau ar gyfer blant 8-12 oed a chasgliad o straeon byrion i oedolion. Yn 2022 bu i mi ryddhau nofel o’r enw Kintsugi – dim ŵyn bach yn y llyfr hwn, ac nid llyfr i blant chwaith.

Rydw i wedi bod yn rhan o’r carnifal ers chwe blynedd bellach. Yn ystod y cyfnod hwnnw rydw i wedi cynnal gweithdai a sesiynau stori. Mae’n ŵyl hwyliog iawn i fod yn rhan ohoni. Rydw i hefyd wedi mwynhau mynd i’r digwyddiadau amrywiol a diddorol yn ystod yr ŵyl bob blwyddyn. Mae yna wastad rhywbeth at ddant pawb!

Felly pam y dylech chi ddod i’r Carnifal Geiriau? Mae’n wythnos gyflawn wedi’i chysegru i lyfrau, geiriau a straeon – be well? Bydd yn eich cyflwyno i ysgrifenwyr newydd yn ogystal â rhai cyfarwydd. Mae yna lawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau rhyngweithiol fel teithiau dweud stori, nosweithiau dirgelwch llofruddiaeth a thrafodaethau. Mae hefyd yn werth da iawn am arian. Byddwch hefyd yn derbyn croeso cynnes gan y tîm.

Blogiau Eraill

Ellen Caldecott – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Ellen Caldecott – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Pan oeddwn i’n blentyn, nôl yn y 1980au, doedd dim byd gwell na diwrnod allan yn yr Heulfan yn y Rhyl. Ond yr AIL beth mwyaf cyffrous i’w wneud oedd mynd i Lyfrgell Wrecsam, gyda’i hadran llyfrau plant ar lawr suddedig a’i blychau llachar o LYFRAU bendigedig. Roeddwn...

Gŵyl Eiriau Wrecsam – Cylch Ysgrifenwyr Newydd

Gŵyl Eiriau Wrecsam – Cylch Ysgrifenwyr Newydd

Eisoes wedi rhoi cynnig ar ysgrifennu? Awydd rhoi cynnig arni? Efallai mai Cylch Ysgrifenwyr newydd Wrecsam yw’r ateb i chi. Dim ond un o lwyddiannau niferus yr Ŵyl Eiriau. Mae Wrecsam yn llawn doniau ysgrifennu ac yn ystod yr Ŵyl Eiriau gyntaf, daeth llawer o feirdd,...

BLOG Gŵyl Geiriau Wrecsam – edrych yn ôl ar ŵyl 2022

BLOG Gŵyl Geiriau Wrecsam – edrych yn ôl ar ŵyl 2022

Roedd yr adborth gan y cynulleidfaoedd a fynychodd yr ŵyl yn 2022 yn glir - dyma’r Ŵyl Geiriau orau erioed! Ar ôl dwy flynedd o gynnal yr ŵyl ar-lein, roedd yn braf dod allan o gyfyngiadau Covid-19 a chael awduron i ymddangos o flaen cynulleidfaoedd byw. Roeddem yn...