Joanne Harris and #Storytime

Joanne Harris yw awdur rhyngwladol boblogaidd Chocolat (y nofel wobrwyol a’r ffilm Hollywood), a llawer o nofelau llwyddiannus eraill. Ond rŵan, mae Joanne a’r Storytime Band wedi creu #Storytime – sioe fyw gyda straeon o’i nofel ffantasi Honeycomb, gyda delweddau a cherddoriaeth syfrdanol, yn ogystal â darnau yn seiliedig ar nofelau byrion Joanne, A Pocketful of Crows a The Blue Salt Road. Dyma sioe gartrefol a deniadol sy’n cynnwys yr hynod a hud tywyll, a bydd yn apelio i gynulleidfaoedd o bob oed, yn enwedig rhai sydd wrth eu boddau â chwedloniaeth, ffantasi a straeon tylwyth teg.

Sylwch, nid yw’r digwyddiad hwn wedi’i gynnwys yn Nhocyn Gŵyl Geiriau Wrecsam a bydd angen i chi brynu tocyn ar wahân o Grove Park Theatre NEU ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01978 351091

 
Dydd Sul 21 Ebrill, 7pm
Grove Park Theatre
£10

Other Events

Awduron O Wlad Hud

Awduron O Wlad Hud

Bydd panel o lenorion dawnus lleol yn siarad am y straeon sydd yn aml yn anghyfarwydd i ni am sut a pham y cawsant eu hysbrydoli gan eu hoff awduron plant – a hefyd yn datgelu bywydau cyfrinachol yr awduron hynny, fel J.M. Barrie, Enid Blyton, Rosemary Sutcliff, Lewis...

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Ganed Islwyn Ffowc Elis yn Wrecsam, ac roedd yn un o lenorion amlycaf Cymru. Mae ei nofel Cysgod y Cryman yn cael ei chyfrif yn “Llyfr yr 20fed Ganrif”. Mae Rheinallt Llwyd yn un o’r arbenigwyr blaenaf ar ei oes a’i waith a bydd yn trafod ei fagwraeth yn Wrecsam a...

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac mae hi bellach yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Mae Magi Ann wrth ei bodd yn ymweld â phlant a theuluoedd mewn digwyddiadau cymunedol ar hyd a lled y wlad i rannu stori neu ddwy a chanu rhai o’i hoff...