Jenny Blackhurst

Dydd Gwener, 28 Ebrill, 2.00pm 
Llyfrgell Wrecsam 
£6 

Mae Jenny Blackhurst yn awdur poblogaidd yn rhyngwladol sydd wedi ysgrifennu saith o nofelau seicolegol. Ysgrifennodd ei llyfr cyntaf wedi genedigaeth ei mab, pan roedd ganddi gyfle rhwng bwydo a newid clytiau, heb feddwl y byddai neb yn ei ddarllen. Enillodd y llyfr hwnnw, How I Lost You, wobr arian Neilsen am werthu cynifer o gopïau ac ers hynny mae hanner miliwn ohonynt wedi gwerthu yn y Deyrnas Gyfunol yn unig. Ei chyfrol ddiweddaraf yw The Hiking Trip, hanes dynes ar goll ar y West Coast Trail yng Nghanada gyda cherddwr sydd wedi bod yn celu cyfrinach ers ugain mlynedd; un sy’n sicr o ddod i’r amlwg pan ddaw rhywun o hyd i gorff.

Digwyddiadau Eraill

Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i ddechrau...

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen...