Gŵyl Geiriau Wrecsam
20-27 Ebrill 2024

Awduron, beirdd a gweithdai a ddewiswyd â llaw er eich mwynhad llenyddol.

2024 Digwyddiadau

Mae Gwyl Geiriau Wrecsam 2023 drosodd a diolch am eich cefnogaeth. Ymunwch gyda ni yn 2024 ac fe fyddwn yn rhoi rhagor o fanylion am yr Wyl yma cyn hir.

Oes gennych chi sgript ynoch chi?

Gwahoddir awduron i gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Ysgrifennu Sgript ‘Pwy Laddodd?’, Gŵyl Geiriau Wrecsam 2023. Mae’r Gystadleuaeth yn agored i unrhyw awdur gyda sgript wreiddiol sy’n cyd-fynd â’r briff ac nad yw erioed wedi’i chyhoeddi o’r blaen. Cynhelir y gystadleuaeth rhwng 1 Awst a 29 Medi 2023 a bydd y sgript buddugol yn cael ei pherfformio yn y noson ‘Pwy Laddodd?’ y flwyddyn nesaf yn ystod gŵyl lenyddol Gŵyl Geiriau Wrecsam ym mis Ebrill.

Lawrlwythwch y Ffurflen Gais yma.