Gŵyl Geiriau Wrecsam
22-29 Ebrill 2023

Awduron, beirdd a gweithdai a ddewiswyd â llaw er eich mwynhad llenyddol.

2023 Digwyddiadau

Croeso i’n digwyddiadau 2023, sy’n cynnwys Sgyrsiau Awduron, Adrodd Storïau, Barddoniaeth, Carwsél yr Awdur a Dirgelwch Llofruddiaeth.

Tocyn Cynnig Cynnar – Tocyn Gwyl ar gael tan 31 Mawrth 2023

Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

AM DIM Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i...

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen...

Adrodd Storïau i Deuluoedd

Adrodd Storïau i Deuluoedd

Dydd Sadwrn, 22 Ebrill, 10am – 1.00pmLlyfrgell WrecsamAm Ddim – tocyn yn ofynnol. Neilltuwch eich tocyn trwy yrru e-bost at library@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 292090. Dewch â’r teulu oll i ddiwrnod cyntaf yr Ŵyl - pob math o storïwyr bendigedig a hwyl a sbri i...

Wrexham Revealed

Wrexham Revealed

Dydd Llun 24 Ebrill, 2.00pmAmgueddfa Wrecsam Am Ddim – tocyn yn ofynnol. Neilltuwch eich tocyn trwy yrru e-bost at library@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 292090. Bydd ein hen gyfaill Dave McCall (yr awdur David Ebsworth) yn sôn am y llawlyfr newydd sydd wedi’i...

Readathon Charles Dickens

Readathon Charles Dickens

Dydd Sadwrn, 22 Ebrill, 5.30pmLlyfrgell Wrecsam Am Ddim – tocyn yn ofynnol. Neilltuwch eich tocyn trwy yrru e-bost at library@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 292090. Wedi llwyddiant darllenathon clasuron y llynedd bydd darllenwyr Wrecsam yn rhoi cynnig ar her newydd...

Pwy Laddodd? – The Glass Room gan Ann Cleeves

Pwy Laddodd? – The Glass Room gan Ann Cleeves

Dydd Mercher, 26 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £8  Rhowch eich sgiliau ditectif ar brawf a chael blas ar ymchwilio i droseddau difrifol yn ein noswaith poblogaidd Pwy Laddodd gyffrous.  Ymunwch â ni i chwarae ditectif am y noson i geisio darganfod ‘pwy sy’n euog’?...

Viva Voce

Viva Voce

Dydd Mawrth, 25 Ebrill, 7.00ypYellow & Blue  Mynediad am ddim – nid oes angen tocyn  Mae digwyddiadau llên llafar mwyaf blaenllaw Wrecsam – Viva Voce a Voicebox – wedi dod ynghyd i ddathlu’r Ŵyl eleni. Bydd perfformwyr gorau Wrecsam a’r cyffiniau’n ymddangos, gan...

Noson Ffuglen Hanesyddol

Noson Ffuglen Hanesyddol

Dydd Gwener, 28 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £10 Noson Ffuglen Hanesyddol: Angus Donald a Matthew Harffy. Hefyd, cyfweliad wedi'i recordio ymlaen llaw gyda Bernard Cornwell Gwyliwch! Mae Sacsoniaid Oes y Llychlynwyr ar eu ffordd! Bydd hen gyfeillion yr Ŵyl Eiriau,...

Carwsél Ysgrifenwyr

Carwsél Ysgrifenwyr

Dydd Sadwrn, 29 Ebrill, 11.00am – 3.00pm Tŷ Pawb: Lle performio  AM DDIM [Tocyn yn ofynnol]  Bydd ysgrifenwyr gogledd Cymru – awduron, beirdd, cyfansoddwyr, blogwyr a newyddiadurwyr – yn cymryd rhan mewn paneli gwych. Mae’r sesiynau hyn yn rhad ac am ddim ac fe’u...

Magi Ann

Magi Ann

Trwy’r Wythnos Llyfrgelloedd, Brynteg, Cefn Mawr, Y Waun, Coedpoeth, Gwersyllt, Llai, Rhos, Rhiwabon a Wrecsam.  AM DDIM  Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac mae hi bellach yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Mae Magi Ann wrth ei bodd yn...

Lucy Diamond ac Erica James

Lucy Diamond ac Erica James

Dydd Sadwrn 29 Ebrill, 7.00pm Llyfrgell Wrecsam £10  Ymunwch â nid un, ond dau o awduron rhamant sydd wedi bod ar frig siartiau’r Sunday Times wrth iddynt ddod â’u cariad at ysgrifennu i bobl Wrecsam. Mae Erica James yn hen gyfarwydd â llwyddiant. Aeth ei nofel...

Hanan Issa (Bardd Cenedlaethol Cymru)

Hanan Issa (Bardd Cenedlaethol Cymru)

Dydd Sadwrn, 29 Ebrill, 4.00yp Llyfrgell Wrecsam £8  Sgwrs â Hanan Issa, Bardd Cenedlaethol Cymru, ynglŷn â phŵer creadigrwydd a’r ffordd y mae barddoniaeth yn gwneud synnwyr o’r byd. Mae Issa’n artist hil gymysg sy’n plethu gwahanol hanesion, chwedlau ac ieithoedd...

Jenny Blackhurst

Jenny Blackhurst

Dydd Gwener, 28 Ebrill, 2.00pm Llyfrgell Wrecsam £6  Mae Jenny Blackhurst yn awdur poblogaidd yn rhyngwladol sydd wedi ysgrifennu saith o nofelau seicolegol. Ysgrifennodd ei llyfr cyntaf wedi genedigaeth ei mab, pan roedd ganddi gyfle rhwng bwydo a newid clytiau, heb...

Mike Gayle

Mike Gayle

Dydd Iau, 27 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  Yn gyn-ewythr gofidiau gyda chylchgrawn Bliss i enethod yn eu harddegau, mae Mike Gayle yn newyddiadurwr ac yn awdur sydd wedi ysgrifennu deunaw o nofelau. Mae wedi ysgrifennu i nifer o gyhoeddiadau fel y Sunday Times,...

Sophie Pavelle

Sophie Pavelle

Dydd Iau, 27 Ebrill, 5.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  Ymunwch â Sophie (cyfathrebwr gwyddonol sy’n ysgrifennu i BBC Wildlife, Countryfile, y New Scientist a’r Guardian) am sgwrs ynglŷn â’i thaith o amgylch y Deyrnas Gyfunol yn chwilio am ddeg o rywogaethau prin a fedrai...

Conrad Jones

Conrad Jones

Dydd Iau, 27 Ebrill, 2.00yp Llyfrgell Y Waun £6  Mae Conrad Jones yn awdur sydd wedi bod ar frig siartiau Amazon. Cyfieithwyd ei lyfrau i chwech o wahanol ieithoedd ac yn ogystal ag ysgrifennu nofelau ditectif cyffrous mae wedi creu’r gyfres Magic Dragon of Anglesey i...

Tim Weaver

Tim Weaver

Dydd Mawrth, 25 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £10  Mae Tim Weaver wedi ysgrifennu tair ar ddeg o nofelau, gan gynnwys straeon dirgel David Raker, You Were Gone, No One Home a’i nofel boblogaidd eleni, The Blackbird. Detholwyd ei lyfrau ar gyfer Clwb Llyfrau Richard...

Meinir Pierce Jones

Meinir Pierce Jones

Dydd Mawrth, 25 Ebrill, 5.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  Bydd Meinir Pierce Jones yn trafod sut yr aeth ati i ysgrifennu ei nofel Capten, a enillodd Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Ceredigion 2022.  Nofel hanes forwrol yw hon, wedi’i lleoli yn Llŷn yn 1893, ond mae’n...

Glenda Young

Glenda Young

Dydd Mawrth, 25 Ebrill, 2.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  Lleolir hanesion ditectif cysurus Glenda Young yn Scarborough a dyfarnwyd lle iddynt ar restr fer gwobrau Dear Good Readers am y gyfres dditectif newydd orau. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu straeon cignoeth wedi’u...

Fflur Dafydd

Fflur Dafydd

Dydd Llun, 24 Ebrill, 5.00pm Llyfrgell Wrecsam £6  Dewch i gwrdd â’r sgriptiwr, nofelydd a cherddor dwyieithog Fflur Dafydd wrth iddi sôn am… ei gyrfa fel awdur sydd wedi ei henwebu am wobr BAFTA, ei mwynhad o greu dramâu poblogaidd ar gyfer S4C a BBC iPlayer, ei...

Frank Cottrell-Boyce

Frank Cottrell-Boyce

Dydd Llun 24 Ebrill, 2.00pmDigwyddiad caeedig i ysgolion Mae’r sgriptiwr a nofelydd Frank Cottrell-Boyce yn enwog am ei ffuglen ardderchog i blant ac am greu seremoni agoriadol gofiadwy’r Gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012, a bydd yn ymweld ag ysgolion lleol. Mae...