Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pm
Llyfrgell Wrecsam
£8

Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei llaw at fod yn awdur llawn-amser ac mae ei llyfrau wedi bod ar frig siartiau’r Sunday Times.

Mae nofelau Harriet Tyce yn llawn o gymeriadau diddorol, plotiau twyllodrus a diweddglo syfrdanol.

Digwyddiadau Eraill

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i ddechrau...

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen...

Adrodd Storïau i Deuluoedd

Adrodd Storïau i Deuluoedd

Dydd Sadwrn, 22 Ebrill, 10am – 1.00pm Llyfrgell Wrecsam AM DDIM [Tocyn yn ofynnol]  Dewch â’r teulu oll i ddiwrnod cyntaf yr Ŵyl - pob math o storïwyr bendigedig a hwyl a sbri i bawb.Bydd yr anhygoel Signing Sensations yn perfformio’u deongliadau cerddorol unigryw...