Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Ydych chi’n hoffi llyfrau sy’n llawn o gymeriadau diddorol, plotiau twyllodrus a diweddglo syfrdanol? Os mai’r ateb yw ‘YDW’, mae’r digwyddiad hwn i chi!

Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Cynhelir y digwyddiad yn Llyfrgell Wrecsam ddydd Mercher 29 Mawrth am 7pm, gyda phris tocyn yn £8 yn unig – ni ddylech ei golli!

Ganed a magwyd Harriet Tyce yng Nghaeredin. Graddiodd mewn Saesneg o Brifysgol Rhydychen ym 1994, ac ar ôl ennill cymwysterau cyfreithio fe weithiodd fel bargyfreithiwr troseddol am bron i ddegawd. Ar ôl gadael y gyfraith dechreuodd ysgrifennu, gan ennill rhagoriaeth MA mewn Ysgrifennu Creadigol (Ffuglen Trosedd) o Brifysgol East Anglia yn 2017. Ar ôl troi’n llawn amser i ysgrifennu llyfrau mae hi wedi dod i frig rhestrau gwerthwyr gorau’r Sunday Times. Ar hyn o bryd mae Harriet yn byw yng ngogledd Llundain gyda’i gŵr, plant a dau gi, ac ar hyn o bryd yn gweithio ar ei phedwaredd nofel.

Fodd bynnag, fel rhan fwyaf o awduron, mae mwy i Harriet Tyce nac un paragraff! Beth a’i hysbrydolodd i ysgrifennu stori fer am ddyn yn lladd coeden? Pa mor hir a ysgrifennodd cyn iddi gael ei chyhoeddi? Sut oedd cael ei gwrthod yn gwella bob amser? Sut wnaeth cwrs ysgrifennu droi i seicodrama? A sut wnaeth meddylfryd gamblwr ei hybu hi i gyhoeddi ei nofel gyntaf Blood Orange? Os hoffech ddarganfod mwy am Harriet Tyce, a chael atebion i rai o’r cwestiynau hyn, archebwch eich tocyn rŵan!

Blogiau Eraill

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Pan roeddwn i’n 10 mlwydd oed, dywedodd fy athrawes ysgol gynradd wrth y dosbarth, “Rydw i am i chi ysgrifennu stori heddiw. Nid oes rheolau; dim geiriau arbennig sydd angen i chi ddefnyddio, na gramadeg penodol, dim ond ymarfer.  Dim ond ysgrifennu stori.” Efallai...

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Os ydych chi’n hoff o ddirgelwch llofruddiaeth ac ysgrifennu yna mae gwahoddiad i chi gystadlu yng Nghystadleuaeth Ysgrifennu Sgript Dirgelwch Llofruddiaeth Carnifal Gŵyl Geiriau Wrecsam 2023. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw awdur gyda sgript wreiddiol sy’n...

Diwrnod (Wythnos!) Rhyngwladol y Llyfr 2 Mawrth 2023

Diwrnod (Wythnos!) Rhyngwladol y Llyfr 2 Mawrth 2023

Pan oeddwn yn athrawes newydd gymhwyso, cymerais ran yn Niwrnod Rhyngwladol y Llyfr cyntaf erioed.  Bryd hynny, roedd y diwrnod yn cael ei gynnal ar ben-blwydd Shakespeare (23 Ebrill). Nid oedd unrhyw ddisgwyliadau o ran beth ddylai pobl ei wisgo, ac roedd pawb yn dod...