Hanes Rhyfeddol – yr awdur anhysbys a werthodd fwy o lyfrau na Charles Dickens

Rydw i newydd orffen darllen nofel fendigedig o oes Fictoria. Ei henw ydi Pickwick Abroad. Dilyniant i The Pickwick Papers, dybiwch chi? Rydych chi’n llygad eich lle. Nid Charles Dickens a ysgrifennodd Pickwick Abroad, fodd bynnag, ond awdur cwbl anhysbys o’r enw George W.M. Reynolds.

Fe ddes i ar draws ysbryd George Reynolds wrth imi ysgrifennu fy nofel gyntaf ynglŷn â Rhyfel Cartref Sbaen, The Assassin’s Mark. Yn fy nofelau mae’r newyddiadurwr Jack Telford yn gweithio i’r papur newydd go iawn Reynold’s News papur Sul blaengar a phoblogaidd a gyhoeddwyd ar ryw ffurf neu’i gilydd rhwng 1850 a 1967.

Aeth rhywfaint o amser heibio cyn imi ddechrau ymddiddori yn Reynolds ei hun. Fe’i ganwyd ym 1814 yn Swydd Caint, lle bu’n un o hoelion wyth mudiad y Siartwyr, yn ymgyrchydd dros ddiwygio gwleidyddol, yn gefnogwr pobl dlawd ac yn Weriniaethwr Prydeinig selog gydol ei oes.

Bu’n gyfrifol am gyhoeddi neu olygu wyth o bapurau newydd a chyfnodolion blaenllaw – gan gynnwys Reynolds’s Weekly Newspaper, a fyddai’n troi’n Reynold’s News yn ddiweddarach – ac ysgrifennodd wyth o gyfrolau ffeithiol o bwys. Mae’n anodd credu ei fod hefyd wedi cael amser i ysgrifennu dim llai na hanner cant a saith o nofelau. Hanner cant a saith! Ymhlith y rheiny roedd Pickwick Abroad a stori debyg arall, Pickwick Married. Roedd yno hefyd nofelau cyffro bendigedig fel The Mysteries of London, a’r nofel Gothig The Wehr-Wolf sy’n un o’r clasuron o blith y straeon arswyd cynnar.

Nes bu iddo farw ym 1879, cafodd mwy o lyfrau Reynolds eu gwerthu a’u darllen na holl waith Dickens a Thackeray. Roedd yn well gan lawer o adolygwyr yr oes waith George Reynolds na Dickens a Thackeray, gan haeru ei fod yn meddu ar holl rinweddau’r ddau ohonynt a dim o’u ffaeleddau. Erbyn heddiw, serch hynny, prin yw’r cof amdano. Rhyfedd iawn, yn wir, ac efallai ei bod yn hen bryd inni roi sylw o’r newydd i George Reynolds!

Wedi llwyddiant darllenathon clasuron y llynedd bydd darllenwyr Wrecsam yn rhoi cynnig ar her newydd yn 2023 – Bleak House gan Charles Dickens. Ymunwch â ni am drafodaeth ddifyr ynglŷn â’r clasur hwn yn ogystal â darlleniadau a chwis yng nghwmni’r podcastiwr Bookylicious, Paul Jeorrett ddydd Sadwrn 22 Ebrill 2023.

Postiwyd y blog hwn gan Dave McCall, awdur o Wrecsam sy’n ysgrifennu ffuglen hanesyddol dan y ffugenw David Ebsworth.

Blogiau Eraill

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Pan roeddwn i’n 10 mlwydd oed, dywedodd fy athrawes ysgol gynradd wrth y dosbarth, “Rydw i am i chi ysgrifennu stori heddiw. Nid oes rheolau; dim geiriau arbennig sydd angen i chi ddefnyddio, na gramadeg penodol, dim ond ymarfer.  Dim ond ysgrifennu stori.” Efallai...

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Os ydych chi’n hoff o ddirgelwch llofruddiaeth ac ysgrifennu yna mae gwahoddiad i chi gystadlu yng Nghystadleuaeth Ysgrifennu Sgript Dirgelwch Llofruddiaeth Carnifal Gŵyl Geiriau Wrecsam 2023. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw awdur gyda sgript wreiddiol sy’n...

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Ydych chi’n hoffi llyfrau sy’n llawn o gymeriadau diddorol, plotiau twyllodrus a diweddglo syfrdanol? Os mai’r ateb yw ‘YDW’, mae’r digwyddiad hwn i chi! Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol...