Hanan Issa (Bardd Cenedlaethol Cymru)

Dydd Sadwrn, 29 Ebrill, 4.00yp 
Llyfrgell Wrecsam 
£8 

Sgwrs â Hanan Issa, Bardd Cenedlaethol Cymru, ynglŷn â phŵer creadigrwydd a’r ffordd y mae barddoniaeth yn gwneud synnwyr o’r byd. Mae Issa’n artist hil gymysg sy’n plethu gwahanol hanesion, chwedlau ac ieithoedd o’i gwahanol ddiwylliannau ac yn arbrofi â dulliau sy’n cynnwys barddoniaeth, rhyddiaith, ffilm a pherfformiad. Mae ei chyhoeddiadau’n cynnwys ei chasgliad o farddoniaeth, My Body Can House Two Hearts ac Welsh Plural:  Essays on the Future of Wales. Fe berfformiwyd ei monolog buddugol, With Her Back Straight yn y Bush Theatre fel rhan o’r Hijabi Monologues. Mae’n aelod o dîm ysgrifennu’r gyfres wych ar Sianel 4, We Are Lady Parts. Hanan yw cyd-sylfaenydd y gyfres meic agored Where I’m Coming From ac mae’n Gymrawd Rhyngwladol Cymru ar gyfer Gŵyl y Gelli 2022-23.

 

 

Digwyddiadau Eraill

Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i ddechrau...

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen...