Gŵyl Y Plant – Sesiynau Amser Stori

Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu awduron llyfrau lluniau poblogaidd i blant i ddiddanu a rhyngweithio gyda chi drwy gydol Gŵyl y Plant, a’r cyfan am ddim.

Jude Lennon, awdur cyfres Little Lamb Tales, a fydd yn nyddu edafedd arbennig, gyda’r masgotiaid Lamby a Flossie yn ymuno yn yr hwyl.

Sarah Parkinson yw awdur a darlunydd cyfres llyfrau plant Willow Park. Bydd ei sesiynau rhyngweithiol yn cynnwys gwersi tynnu llun i annog awduron ifanc i ddarlunio eu straeon eu hunain.

Bydd yr awdur Fay Evans a Fred The Fire-Sneezing Dragon yn annog y plant i ymuno yn y symudiadau a’r rhigymau doniol o’i llyfrau lluniau.  Bydd hefyd yn arwain y gynulleidfa i gyd-ganu un o’r caneuon o’i sioe lwyfan newydd gyffrous, Fred the Musical.

Cewch gyfle i gyfarfod yr awduron a gofyn cwestiynau iddyn nhw a bydd copïau o’u llyfrau wedi’u llofnodi ar      gael i’w prynu.

 

 
Saturday 20 April, 11.45am – 1.30pm
Llyfrgell Wrecsam
Am Dim

Jude Lennon

Sarah Parkinson

Fay Evans

Digwyddiadau Eraill

Awduron O Wlad Hud

Awduron O Wlad Hud

Bydd panel o lenorion dawnus lleol yn siarad am y straeon sydd yn aml yn anghyfarwydd i ni am sut a pham y cawsant eu hysbrydoli gan eu hoff awduron plant – a hefyd yn datgelu bywydau cyfrinachol yr awduron hynny, fel J.M. Barrie, Enid Blyton, Rosemary Sutcliff, Lewis...

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Ganed Islwyn Ffowc Elis yn Wrecsam, ac roedd yn un o lenorion amlycaf Cymru. Mae ei nofel Cysgod y Cryman yn cael ei chyfrif yn “Llyfr yr 20fed Ganrif”. Mae Rheinallt Llwyd yn un o’r arbenigwyr blaenaf ar ei oes a’i waith a bydd yn trafod ei fagwraeth yn Wrecsam a...

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac mae hi bellach yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Mae Magi Ann wrth ei bodd yn ymweld â phlant a theuluoedd mewn digwyddiadau cymunedol ar hyd a lled y wlad i rannu stori neu ddwy a chanu rhai o’i hoff...