Gŵyl Y Plant – Dynamic Signing Sensations

Mae Signing Sensations Dynamic yn ôl ar ôl galw mawr. Eleni, nhw fydd yn agor Gŵyl Geiriau Wrecsam drwy arwyddo caneuon i gyfeiliant caneuon pop a roc poblogaidd mae pawb yn eu mwynhau – beth am ymuno a dysgu wrth eu gwylio nhw?

Mae’r Signing Sensations yn grŵp o bobl ifanc sydd ag anableddau sy’n cyfarfod i ddysgu Iaith Arwyddion Prydain/SSE, sy’n dysgu sgil gyfathrebu bwysig iddynt mewn sesiynau wythnosol cymdeithasol a hwyliog, yn defnyddio cerddoriaeth i arwyddo’r geiriau a diddanu cynulleidfaoedd ar draws Wrecsam a Gogledd-ddwyrain Cymru. Rydym ni’n falch o’u croesawu i’r ŵyl eto eleni ar gyfer y penwythnos agoriadol – cofiwch ddod i’w gweld!

Dydd Sadwrn 20 Ebrill, 10.30am – 11.00am
Llyfrgell Wrecsam
Am Dim

Digwyddiadau Eraill

Awduron O Wlad Hud

Awduron O Wlad Hud

Bydd panel o lenorion dawnus lleol yn siarad am y straeon sydd yn aml yn anghyfarwydd i ni am sut a pham y cawsant eu hysbrydoli gan eu hoff awduron plant – a hefyd yn datgelu bywydau cyfrinachol yr awduron hynny, fel J.M. Barrie, Enid Blyton, Rosemary Sutcliff, Lewis...

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Ganed Islwyn Ffowc Elis yn Wrecsam, ac roedd yn un o lenorion amlycaf Cymru. Mae ei nofel Cysgod y Cryman yn cael ei chyfrif yn “Llyfr yr 20fed Ganrif”. Mae Rheinallt Llwyd yn un o’r arbenigwyr blaenaf ar ei oes a’i waith a bydd yn trafod ei fagwraeth yn Wrecsam a...

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac mae hi bellach yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Mae Magi Ann wrth ei bodd yn ymweld â phlant a theuluoedd mewn digwyddiadau cymunedol ar hyd a lled y wlad i rannu stori neu ddwy a chanu rhai o’i hoff...