Gŵyl Eiriau Wrecsam – Cylch Ysgrifenwyr Newydd

Eisoes wedi rhoi cynnig ar ysgrifennu? Awydd rhoi cynnig arni? Efallai mai Cylch Ysgrifenwyr newydd Wrecsam yw’r ateb i chi. Dim ond un o lwyddiannau niferus yr Ŵyl Eiriau.

Mae Wrecsam yn llawn doniau ysgrifennu ac yn ystod yr Ŵyl Eiriau gyntaf, daeth llawer o feirdd, awduron, dramodwyr, cantorion sy’n gyfansoddwyr, newyddiadurwyr, blogwyr a rhai sy’n adrodd straeon i blant at ei gilydd i ffurfio Grŵp Ysgrifenwyr Wrecsam.

Cymerodd 30 o aelodau’r grŵp ran yng Ngharwsél Ysgrifenwyr 2022 fel rhan o’r Ŵyl. Sesiynau panel a meic agored i arddangos eu sgiliau adrodd straeon a diddori ein cynulleidfaoedd. Byddant yn gwneud yr un peth eto pan fydd y Carwsél yn dychwelyd i Dŷ Pawb ddydd Sadwrn 29 Ebrill, yn dechrau am 11.00am.

Ond yn y cyfamser, mae’r Cylch Ysgrifenwyr yn fyw ac yn iach – fel gall ei aelodau rannu’r gwaith sydd ganddynt ar y gweill a chael adborth arno, yn ogystal â chefnogi’r naill a’r llall ar bob agwedd o’u taith ysgrifennu. Cynhelir y cyfarfod nesaf ddydd Sadwrn 26 Tachwedd, 10.30am, yn yr ystafell gyfarfod, i fyny’r grisiau yn Llyfrgell Wrecsam. Rhowch wybod i ni os oes gennych ddiddordeb.

Blogiau Eraill

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Pan roeddwn i’n 10 mlwydd oed, dywedodd fy athrawes ysgol gynradd wrth y dosbarth, “Rydw i am i chi ysgrifennu stori heddiw. Nid oes rheolau; dim geiriau arbennig sydd angen i chi ddefnyddio, na gramadeg penodol, dim ond ymarfer.  Dim ond ysgrifennu stori.” Efallai...

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Os ydych chi’n hoff o ddirgelwch llofruddiaeth ac ysgrifennu yna mae gwahoddiad i chi gystadlu yng Nghystadleuaeth Ysgrifennu Sgript Dirgelwch Llofruddiaeth Carnifal Gŵyl Geiriau Wrecsam 2023. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw awdur gyda sgript wreiddiol sy’n...

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Ydych chi’n hoffi llyfrau sy’n llawn o gymeriadau diddorol, plotiau twyllodrus a diweddglo syfrdanol? Os mai’r ateb yw ‘YDW’, mae’r digwyddiad hwn i chi! Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol...