Gŵyl Eiriau Wrecsam – Cylch Ysgrifenwyr Newydd

Eisoes wedi rhoi cynnig ar ysgrifennu? Awydd rhoi cynnig arni? Efallai mai Cylch Ysgrifenwyr newydd Wrecsam yw’r ateb i chi. Dim ond un o lwyddiannau niferus yr Ŵyl Eiriau.

Mae Wrecsam yn llawn doniau ysgrifennu ac yn ystod yr Ŵyl Eiriau gyntaf, daeth llawer o feirdd, awduron, dramodwyr, cantorion sy’n gyfansoddwyr, newyddiadurwyr, blogwyr a rhai sy’n adrodd straeon i blant at ei gilydd i ffurfio Grŵp Ysgrifenwyr Wrecsam.

Cymerodd 30 o aelodau’r grŵp ran yng Ngharwsél Ysgrifenwyr 2022 fel rhan o’r Ŵyl. Sesiynau panel a meic agored i arddangos eu sgiliau adrodd straeon a diddori ein cynulleidfaoedd. Byddant yn gwneud yr un peth eto pan fydd y Carwsél yn dychwelyd i Dŷ Pawb ddydd Sadwrn 29 Ebrill, yn dechrau am 11.00am.

Ond yn y cyfamser, mae’r Cylch Ysgrifenwyr yn fyw ac yn iach – fel gall ei aelodau rannu’r gwaith sydd ganddynt ar y gweill a chael adborth arno, yn ogystal â chefnogi’r naill a’r llall ar bob agwedd o’u taith ysgrifennu. Cynhelir y cyfarfod nesaf ddydd Sadwrn 26 Tachwedd, 10.30am, yn yr ystafell gyfarfod, i fyny’r grisiau yn Llyfrgell Wrecsam. Rhowch wybod i ni os oes gennych ddiddordeb.

Blogiau Eraill

Grwpiau Darllen

Grwpiau Darllen

Sut beth fyddai parti hunanladdiad siocled rhywun 81 oed?  Sut beth yw eistedd yn llonydd am oriau wrth i feistr wrth ei waith beintio darlun ohonoch? Sut fath o nofel fyddai un gan Charles Dickens pe bai wedi'i ysgrifennu heddiw?  Mae modd trafod hyn i gyd, a mwy,...

Signing

Signing

Mae cyfathrebu gyda’n gilydd yn rhywbeth rydym ni’n ei wneud yn ddyddiol, a hynny fel arfer ar lafar – rhywbeth rydym ni’n ei gymryd yn ganiataol yn aml iawn. Ond mae llawer o bobl yn ein cymuned yn defnyddio dulliau cyfathrebu eraill, fel Saesneg â Chymorth Arwyddion...