Gŵyl Eiriau Wrecsam – Cylch Ysgrifenwyr Newydd

Eisoes wedi rhoi cynnig ar ysgrifennu? Awydd rhoi cynnig arni? Efallai mai Cylch Ysgrifenwyr newydd Wrecsam yw’r ateb i chi. Dim ond un o lwyddiannau niferus yr Ŵyl Eiriau.

Mae Wrecsam yn llawn doniau ysgrifennu ac yn ystod yr Ŵyl Eiriau gyntaf, daeth llawer o feirdd, awduron, dramodwyr, cantorion sy’n gyfansoddwyr, newyddiadurwyr, blogwyr a rhai sy’n adrodd straeon i blant at ei gilydd i ffurfio Grŵp Ysgrifenwyr Wrecsam.

Cymerodd 30 o aelodau’r grŵp ran yng Ngharwsél Ysgrifenwyr 2022 fel rhan o’r Ŵyl. Sesiynau panel a meic agored i arddangos eu sgiliau adrodd straeon a diddori ein cynulleidfaoedd. Byddant yn gwneud yr un peth eto pan fydd y Carwsél yn dychwelyd i Dŷ Pawb ddydd Sadwrn 29 Ebrill, yn dechrau am 11.00am.

Ond yn y cyfamser, mae’r Cylch Ysgrifenwyr yn fyw ac yn iach – fel gall ei aelodau rannu’r gwaith sydd ganddynt ar y gweill a chael adborth arno, yn ogystal â chefnogi’r naill a’r llall ar bob agwedd o’u taith ysgrifennu. Cynhelir y cyfarfod nesaf ddydd Sadwrn 26 Tachwedd, 10.30am, yn yr ystafell gyfarfod, i fyny’r grisiau yn Llyfrgell Wrecsam. Rhowch wybod i ni os oes gennych ddiddordeb.

Blogiau Eraill

Jude Lennon – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Jude Lennon – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Jude Lennon ydw i a dw i’n storïwr proffesiynol gyda Little Lamb Tales ac yn awdur dan fy enw fy hun. Ysgrifennu llyfrau lluniau i blant ydw i’n bennaf, ac mae llawer ohonyn nhw’n cynnwys fy masgotiaid dweud stori Lamby a Flossie. Rydw i hefyd wedi ysgrifennu llyfrau...

Ellen Caldecott – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Ellen Caldecott – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Pan oeddwn i’n blentyn, nôl yn y 1980au, doedd dim byd gwell na diwrnod allan yn yr Heulfan yn y Rhyl. Ond yr AIL beth mwyaf cyffrous i’w wneud oedd mynd i Lyfrgell Wrecsam, gyda’i hadran llyfrau plant ar lawr suddedig a’i blychau llachar o LYFRAU bendigedig. Roeddwn...

BLOG Gŵyl Geiriau Wrecsam – edrych yn ôl ar ŵyl 2022

BLOG Gŵyl Geiriau Wrecsam – edrych yn ôl ar ŵyl 2022

Roedd yr adborth gan y cynulleidfaoedd a fynychodd yr ŵyl yn 2022 yn glir - dyma’r Ŵyl Geiriau orau erioed! Ar ôl dwy flynedd o gynnal yr ŵyl ar-lein, roedd yn braf dod allan o gyfyngiadau Covid-19 a chael awduron i ymddangos o flaen cynulleidfaoedd byw. Roeddem yn...