Grwpiau Darllen

Sut beth fyddai parti hunanladdiad siocled rhywun 81 oed?  Sut beth yw eistedd yn llonydd am oriau wrth i feistr wrth ei waith beintio darlun ohonoch? Sut fath o nofel fyddai un gan Charles Dickens pe bai wedi’i ysgrifennu heddiw?  Mae modd trafod hyn i gyd, a mwy, gyda grwpiau o bobl sy’n hoffi darllen ac sydd eisiau siarad am yr hyn y maen nhw’n eu darllen.

Mae ymchwil wedi dangos fod cymryd rhan mewn grwpiau darllen ar y cyd yn gysylltiedig â medru ymlacio’n well a gwell tawelwch meddwl, canolbwyntio, ansawdd bywyd, hyder a hunan-barch, yn ogystal ag ymdeimlad o gymuned a phwrpas – ac ar ben hynny oll fe gewch chi ddarllen llyfrau newydd bendigedig!

Ydych chi’n rhedeg grŵp darllen ac weithiau’n ei chael yn anodd dod o hyd i rywbeth i’w ddarllen, neu a hoffech chi gychwyn grŵp darllen gyda chriw o ffrindiau ond heb fod yn sicr sut i fynd o’i chwmpas hi?  Mae gan y Reading Agency (elusen genedlaethol sy’n helpu pobl i oresgyn heriau mawr mewn bywyd drwy gyfrwng grymus darllen) adran ar ei wefan i’ch helpu i sefydlu a chynnal grŵp darllen, gan gynnwys gwybodaeth am sut i gynnal grŵp darllen ar-lein, ac maent hefyd yn gweithio mewn partneriaeth ag amryw gyhoeddwyr ac yn medru cael llyfrau am ddim mewn swp yn arbennig ar gyfer grwpiau darllen. Maent yn cysgodi’r gwobrau llenyddol mawr i gyd, yn adolygu llyfrau oedolion a phlant, ac mae ganddynt hysbysfwrdd ardderchog ar gyfer popeth sydd a wnelo â grwpiau darllen.  I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://readinggroups.org/ 

Os nad yw hynny at eich dant chi, ewch i unrhyw un o’r llyfrgelloedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam a gofynnwch i’r staff eich helpu i ddethol eich llyfr nesaf neu ateb rhai o’ch cwestiynau am grwpiau darllen.  Mae llawer o lyfrgelloedd Wrecsam yn cynnal a chefnogi grwpiau darllen a gallant ddarparu llyfrau i’ch grŵp eu darllen.  I gael manylion eich llyfrgell leol ewch i https://www.wrecsam.gov.uk/services/llyfrgelloedd

Os ydych chi’n aelod o grŵp darllen a bod y grŵp yn dymuno dod i un o’n digwyddiadau ni, rhowch wybod inni a gallwn werthu tocynnau rhad i bob aelod ar gyfer unrhyw ddigwyddiad (ac eithrio’r Dirgelwch Llofruddiaeth).

Os ydych chi’n ystyried ymuno â grŵp darllen, pam oedi?

Blogiau Eraill

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Pan roeddwn i’n 10 mlwydd oed, dywedodd fy athrawes ysgol gynradd wrth y dosbarth, “Rydw i am i chi ysgrifennu stori heddiw. Nid oes rheolau; dim geiriau arbennig sydd angen i chi ddefnyddio, na gramadeg penodol, dim ond ymarfer.  Dim ond ysgrifennu stori.” Efallai...

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Os ydych chi’n hoff o ddirgelwch llofruddiaeth ac ysgrifennu yna mae gwahoddiad i chi gystadlu yng Nghystadleuaeth Ysgrifennu Sgript Dirgelwch Llofruddiaeth Carnifal Gŵyl Geiriau Wrecsam 2023. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw awdur gyda sgript wreiddiol sy’n...

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Ydych chi’n hoffi llyfrau sy’n llawn o gymeriadau diddorol, plotiau twyllodrus a diweddglo syfrdanol? Os mai’r ateb yw ‘YDW’, mae’r digwyddiad hwn i chi! Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol...