Grŵp Ysgrifenwyr Wrecsam yn croesawu Vaseem Khan

Mae’r awdur nofelau trosedd Vaseem Khan yn un o gefnogwyr brwd Gŵyl Geiriau Wrecsam. Yn ôl yn 2015 fe gyhoeddodd Vas y nofel gyntaf o bump (a dwy nofel fer) yn y gyfres Baby Ganesh Detective Agency, a The Lost Man of Bombay yw’r drydedd nofel yn ei gyfres Malabar House.

Mae Vas hefyd yn un o noddwyr yr Ŵyl ac felly roedd hi’n wych ei fod wedi cytuno i gynnal sesiwn awr wedi’i ffrydio’n fyw yng Nghynulliad Ysgrifenwyr Wrecsam sydd i’w gynnal ar 21 Ionawr yng Nghanolfan Gymunedol Acton. Teitl y sesiwn? Plot, Pace and How to Make Your Work Sizzle.

Bydd y sesiwn yn cyd-fynd yn dda â’r gweithdai eraill oedd eisoes wedi’u trefnu: Cyflwyniad Peter Read i bob math o ysgrifennu bendigedig, Welcome to Wr…Writing; gwers hynod ddifyr Rona Campbell ynglŷn ag Ysgrifennu Gweledol; a darlith addysgiadol a difyr dros ben gan Phil Burrows – Ten Things I Wish I’d Known Before I Began.

Rhowch wybod inni os hoffech wybod mwy am grŵp Ysgrifenwyr Wrecsam, a dewch inni obeithio y cawn gwrdd wyneb yn wyneb â Vaseem Khan yng Ngŵyl Geiriau 2024 a sgwrsio am ei lyfrau diweddaraf.

Darllenwch raglen lawn Gŵyl Geiriau 2023 i gael gwybod am yr holl awduron gwych a fydd yn ymddangos rhwng 22 a 29 Ebrill.

Mae Dave McCall yn awdur o Wrecsam sy’n ysgrifennu ffuglen hanesyddol dan y ffugenw David Ebsworth. Mae Dave hefyd yn un o’r gwirfoddolwyr sy’n helpu i drefnu Gŵyl Geiriau Wrecsam.

Blogiau Eraill

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Pan roeddwn i’n 10 mlwydd oed, dywedodd fy athrawes ysgol gynradd wrth y dosbarth, “Rydw i am i chi ysgrifennu stori heddiw. Nid oes rheolau; dim geiriau arbennig sydd angen i chi ddefnyddio, na gramadeg penodol, dim ond ymarfer.  Dim ond ysgrifennu stori.” Efallai...

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Os ydych chi’n hoff o ddirgelwch llofruddiaeth ac ysgrifennu yna mae gwahoddiad i chi gystadlu yng Nghystadleuaeth Ysgrifennu Sgript Dirgelwch Llofruddiaeth Carnifal Gŵyl Geiriau Wrecsam 2023. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw awdur gyda sgript wreiddiol sy’n...

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Ydych chi’n hoffi llyfrau sy’n llawn o gymeriadau diddorol, plotiau twyllodrus a diweddglo syfrdanol? Os mai’r ateb yw ‘YDW’, mae’r digwyddiad hwn i chi! Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol...