Glenda Young

Dydd Mawrth, 25 Ebrill, 2.00yp 
Llyfrgell Wrecsam 
£6 

Lleolir hanesion ditectif cysurus Glenda Young yn Scarborough a dyfarnwyd lle iddynt ar restr fer gwobrau Dear Good Readers am y gyfres dditectif newydd orau. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu straeon cignoeth wedi’u lleoli mewn pentref glofaol yng ngogledd-ddwyrain Lloegr ym 1919 a llyfrau i gyd-fynd â Coronation Street ar ITV. Mae Glenda wedi ennill gwobrau am ei straeon byrion ac roedd hi’n un o chwech a gyrhaeddodd rownd derfynol gwobr gomedi Clement a Le Frenais. Mae ganddi hefyd bluen unigryw yn ei het fel awdur Riverside, opera sebon wythnosol a gyhoeddir yn y People’s Friend ers 2016.  Ymunwch â Glenda am sgwrs hwyliog ac anffurfiol am ei nofel dditectif gysurus, Curtain Call at the Seaview Hotel a chlywed am y cast anhygoel o gymeriadau gan gynnwys dramodydd dramatig a diva go iawn!

Digwyddiadau Eraill

Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i ddechrau...

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen...