Frank Cottrell-Boyce

Dydd Llun 24 Ebrill, 2.00pm
Digwyddiad caeedig i ysgolion

Mae’r sgriptiwr a nofelydd Frank Cottrell-Boyce yn enwog am ei ffuglen ardderchog i blant ac am greu seremoni agoriadol gofiadwy’r Gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012, a bydd yn ymweld ag ysgolion lleol. Mae Frank wedi ennill y gwobrau llenyddol Prydeinig mawr, Medal Carnegie am Millions a Gwobr y Guardian yn 2012 am The Unforgotten Coat. Bydd disgyblion blynyddoedd 6 a 7 yn sgwrsio â Frank am ei yrfa fel awdur, ei ddarnau diweddaraf o waith, ei hoff lyfrau – a’r hyn y gellir ei ddisgwyl yn y dyfodol gan un o’r awduron mwyaf uchel eu parch yn y wlad.

Digwyddiadau Eraill

Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i ddechrau...

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen...