Fflur Dafydd

Dydd Llun, 24 Ebrill, 5.00pm 
Llyfrgell Wrecsam 
£6 

Dewch i gwrdd â’r sgriptiwr, nofelydd a cherddor dwyieithog Fflur Dafydd wrth iddi sôn am… ei gyrfa fel awdur sydd wedi ei henwebu am wobr BAFTA, ei mwynhad o greu dramâu poblogaidd ar gyfer S4C a BBC iPlayer, ei gwaith ar Yr Amgueddfa, drama gyffrous am drosedd yn y byd celf sy’n cael ei galw “Lupin yn Gymraeg”, yr hanes y tu ôl i’w nofel ddiweddaraf (2023), The Library Suicides – addasiad Saesneg o’i nofel Y Llyfrgell a gyhoeddwyd yn 2009 ac y gwnaed ffilm ohoni yn 2016, ac efallai ryw awgrym am yr hyn a fydd yn dod nesaf.

Yn The Library Suicides dilynwn yr efeilliaid Ana a Nan, sydd ar gyfeiliorn wedi i’w mam farw, awdur adnabyddus a laddodd ei hun, yn ôl pob golwg, drwy neidio o ffenestr, gan adael nodyn yn beio ei bywgraffydd a beirniad, Eben, am ei marwolaeth. Wrth weithio sifft nos yn y Llyfrgell Genedlaethol mae’r ddwy’n crwydro’r labyrinth o goridorau wrth gynllwynio i ddial ar Eben drwy gloi’r adeilad i lawr. Ond pan mae swyddog diogelwch drygionus yn dechrau cyboli â’r cynllwyn a rhyddhau pobl o’r adeilad, mae’r sefyllfa’n troi’n enbyd i Ana, Nan ac Eben ac mae rhywbeth a ddechreuodd fel gweithred bendant o ddial yn chwalu’n llanast o deyrngarwch, cymhellion a’r hyn sy’n ein gwneud ni pwy’r ydym. Roedd y nofel wreiddiol a’r ffilm yn Gymraeg ac mae’r addasiad Saesneg yn ymgais i ddangos mor hawdd y byddai dileu hunaniaeth cenedl drwy gael gwared â’i threftadaeth lenyddol.

Digwyddiadau Eraill

Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i ddechrau...

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen...