Evie Meg – This Trippy Hippie

Mae’r awdur a seren ar gyfryngau cymdeithasol, Evie Meg yn adnabyddus i dros 15 miliwn o ddilynwyr TikTok, fel This Trippy Hippie. Mae hi’n cofnodi’r realiti o fyw gyda manteision ac anfanteision syndrom Tourette’s er mwyn codi ymwybyddiaeth am y cyflwr ac unrhyw gyflyrau iechyd eraill o PANDAS ac afiechyd awto-imiwn gan roi cipolwg ar fywyd dyddiol go iawn Evie. Mae bywgraffiad Evie, My Nonidentical Twin, yn stori ysbrydoledig gyda gwir ystyr. Roedd Evie Meg ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Amrywiaeth Cenedlaethol yng nghategori Positive Role Model Disability, ac fe ymddangosodd ar CBBC a rhoddodd araith i Gomisiwn yr Undeb Ewropeaidd yn Luxembourg. Ymunwch â ni wrth i ni sgwrsio gydag Evie Meg am ei bywyd fel seren TikTok.

 
Dydd Iau 25 Ebrill, 2pm
Llyfrgell Wrecsam
£6 (£3 i’r rhai dan 18 gyda phrawf oed)

Digwyddiadau Eraill

Awduron O Wlad Hud

Awduron O Wlad Hud

Bydd panel o lenorion dawnus lleol yn siarad am y straeon sydd yn aml yn anghyfarwydd i ni am sut a pham y cawsant eu hysbrydoli gan eu hoff awduron plant – a hefyd yn datgelu bywydau cyfrinachol yr awduron hynny, fel J.M. Barrie, Enid Blyton, Rosemary Sutcliff, Lewis...

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Ganed Islwyn Ffowc Elis yn Wrecsam, ac roedd yn un o lenorion amlycaf Cymru. Mae ei nofel Cysgod y Cryman yn cael ei chyfrif yn “Llyfr yr 20fed Ganrif”. Mae Rheinallt Llwyd yn un o’r arbenigwyr blaenaf ar ei oes a’i waith a bydd yn trafod ei fagwraeth yn Wrecsam a...

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac mae hi bellach yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Mae Magi Ann wrth ei bodd yn ymweld â phlant a theuluoedd mewn digwyddiadau cymunedol ar hyd a lled y wlad i rannu stori neu ddwy a chanu rhai o’i hoff...