Digwyddiadau

Ebrill 2024

Awduron O Wlad Hud

Awduron O Wlad Hud

Bydd panel o lenorion dawnus lleol yn siarad am y straeon sydd yn aml yn anghyfarwydd i ni am sut a pham y cawsant eu hysbrydoli gan eu hoff awduron plant – a hefyd yn datgelu bywydau cyfrinachol yr awduron hynny, fel J.M. Barrie, Enid Blyton, Rosemary Sutcliff, Lewis...

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Ganed Islwyn Ffowc Elis yn Wrecsam, ac roedd yn un o lenorion amlycaf Cymru. Mae ei nofel Cysgod y Cryman yn cael ei chyfrif yn “Llyfr yr 20fed Ganrif”. Mae Rheinallt Llwyd yn un o’r arbenigwyr blaenaf ar ei oes a’i waith a bydd yn trafod ei fagwraeth yn Wrecsam a...

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac mae hi bellach yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Mae Magi Ann wrth ei bodd yn ymweld â phlant a theuluoedd mewn digwyddiadau cymunedol ar hyd a lled y wlad i rannu stori neu ddwy a chanu rhai o’i hoff...

Gŵyl Y Plant – Sesiynau Amser Stori

Gŵyl Y Plant – Sesiynau Amser Stori

Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu awduron llyfrau lluniau poblogaidd i blant i ddiddanu a rhyngweithio gyda chi drwy gydol Gŵyl y Plant, a’r cyfan am ddim. Jude Lennon, awdur cyfres Little Lamb Tales, a fydd yn nyddu edafedd arbennig, gyda’r masgotiaid Lamby a...

Gŵyl Y Plant – Dynamic Signing Sensations

Gŵyl Y Plant – Dynamic Signing Sensations

Mae Signing Sensations Dynamic yn ôl ar ôl galw mawr. Eleni, nhw fydd yn agor Gŵyl Geiriau Wrecsam drwy arwyddo caneuon i gyfeiliant caneuon pop a roc poblogaidd mae pawb yn eu mwynhau – beth am ymuno a dysgu wrth eu gwylio nhw? Mae’r Signing Sensations yn grŵp o bobl...

Theatr Clwyd – O’r Dudalen i’r Llwyfan

Theatr Clwyd – O’r Dudalen i’r Llwyfan

Gyda gwaith ailddatblygu mawr ar y gweill, mae’n gyfnod cyffrous i ddarganfod mwy am Theatr Clwyd. Byddwn yn darganfod mwy am hud y byd cefn llwyfan a sut mae sgriptiau'n cael eu dwyn o'r dudalen i'r llwyfan. Dan arweiniad y Pennaeth Cynhyrchu, Hannah Lobb a’r Partner...

Evie Meg – This Trippy Hippie

Evie Meg – This Trippy Hippie

Mae’r awdur a seren ar gyfryngau cymdeithasol, Evie Meg yn adnabyddus i dros 15 miliwn o ddilynwyr TikTok, fel This Trippy Hippie. Mae hi’n cofnodi’r realiti o fyw gyda manteision ac anfanteision syndrom Tourette’s er mwyn codi ymwybyddiaeth am y cyflwr ac unrhyw...

Noson Ffuglen Hanesyddol

Noson Ffuglen Hanesyddol

Dwy sioe am bris un! Bydd panel o 4 o awduron ffuglen hanesyddol arbennig yn dadlau o blaid eu cyfnod nhw yn ein her ‘Mae Fy Oes i’n Well Na’ch Un Chi’ – Catrin Kean yn cynrychioli’r Saithdegau; E.M. Powell ar ran y teulu Plantagenet; Kate Innes ar gyfer y Minoaid; a Sarah Woodbury yn llais dros Oes a Chyfnod Llywelyn Ein Llyw Olaf.

A470: Poems for the Road / Cerddi’r Ffordd

A470: Poems for the Road / Cerddi’r Ffordd

Mae A470: Poems for the Road / Cerddi’r Ffordd yn gasgliad dwyieithog o gerddi newydd gan feirdd o Gymru yn ymateb i’r ffordd 186 milltir o hyd sy’n rhedeg o un pen o’r wlad i’r llall – o arfordir y gogledd i lawr i’r de.

Vaseem Khan

Vaseem Khan

Mae’r awdur ffuglen drosedd llwyddiannus Vaseem Khan yn mynd â ni ar daith gyffrous o ddyddiau olaf y Raj i galon India fodern.

Suzan Holder

Suzan Holder

Mae’r awdur, newyddiadurwr a chyflwynydd teledu Suzan Holder wedi gwau ei chariad at gerddoriaeth roc a chomedi i’w dwy gomedi ramantaidd Shake It Up, Beverley a Rock n’ Rose.
Yn briod â chyn-brif leisydd Slade, Noddy Holder, ac yn gynhyrchydd Loose Women ar y teledu, mae Suzan yn defnyddio profiadau ei bywyd wrth ysgrifennu ei straeon cynnes a digri’. O briodi seren roc, i embaras gydag un o’r Beatles a thaith llawn troeon i gartref Elvis Presley, bydd Suzan yn datgelu’r anturiaethau syfrdanol sydd wedi ysbrydoli ei llyfrau.

Mike Parker

Mike Parker

Ar ôl galw mawr, rydym ni’n croesawu Mike Parker yn ei ôl, awdur gwobrwyol Map Addict, On the Red Hill a’i lyfr diweddaraf All the Wide Border. Bydd Mike yn trafod ei waith ac, yn benodol, sut mae’n ymwneud â Chymru ac wedi’i ysbrydoli ganddi.

Barddoniaeth – Yn Fyw A Pheryglus

Barddoniaeth – Yn Fyw A Pheryglus

Noson o berfformio bywiog gyda’r bardd gwobrwyol o Belfast, Elizabeth McGeown, gydag ambell fardd gwadd lleol yn westeion arbennig iawn. A’r cerddi fydd yn cael eu hadrodd? Maen nhw’n wefreiddiol. Cerddi wedi’u hysgrifennu un ai gan feirdd o Wrecsam, neu efallai eu hoff gerddi nhw gan eraill.

Catherine Isaac

Catherine Isaac

Mae Catherine Isaac yn awdur hynod llwyddiannus yn rhestrau’r Sunday Times â’i 13 o nofelau, a naw o’r rheiny wedi’u cyhoeddi dan yr enw ‘Jane Costello’. Mae’n ysgrifennu straeon cariad llawn emosiwn a chomedi rhamantaidd, sydd wedi’u cyfieithu i 26 o ieithoedd i gyd.
Mae hi yn y gorffennol wedi’i dewis gan y Richard and Judy Book Club ac mae wedi ennill Gwobr y Nofelwyr Rhamantaidd ddwywaith. Cafodd ei geni yn Lerpwl ac mae’n dal i fyw yno gyda’i gŵr a thri o feibion.

Joanne Harris and #Storytime

Joanne Harris and #Storytime

Joanne Harris yw awdur rhyngwladol boblogaidd Chocolat (y nofel wobrwyol a’r ffilm Hollywood), a llawer o nofelau llwyddiannus eraill. Ond rŵan, mae Joanne a’r Storytime Band wedi creu #Storytime – sioe fyw gyda straeon o’i nofel ffantasi Honeycomb, gyda delweddau a cherddoriaeth syfrdanol, yn ogystal â darnau yn seiliedig ar nofelau byrion Joanne, A Pocketful of Crows a The Blue Salt Road. Dyma sioe gartrefol a deniadol sy’n cynnwys yr hynod a hud tywyll, a bydd yn apelio i gynulleidfaoedd o bob oed, yn enwedig rhai sydd wrth eu boddau â chwedloniaeth, ffantasi a straeon tylwyth teg.

Noson Yng Nghwmni Simon McCleave a Katy Watson

Noson Yng Nghwmni Simon McCleave a Katy Watson

Ymunwch â ni i glywed nid un, ond dau o’n hoff nofelwyr trosedd. Y llenor lleol Simon McCleave yw awdur cyfres trosedd a chyffro hynod boblogaidd DI Ruth Hunter, sy’n dechrau gyda The Snowdonia Killings ac, yn fwy diweddar, The Wrexham Killings, a llawer mwy. Katy Watson yw awdur gwobrwyol y nofelau trosedd Oes Aur gyda thinc modern, The Three Dahlias ac A Very Lively Murder. Cyfrinachau lu i’w datgelu yn y sesiwn arbennig hon.

Sian Hughes

Sian Hughes

Rydym ni’n croesawu Siân Hughes i lansio Gŵyl 2024. Mae hi’n fardd gwobrwyol a chyrhaeddodd y rhestr hir ar gyfer Gwobr Booker 2023 am ei nofel gyntaf wych, Pearl. Bydd Siân yn sôn am ei hysbrydoliaeth ar gyfer ei nofel arbennig sydd wedi’i lleoli yr ochr draw i’r...

O Star Wars I Sherlock

O Star Wars I Sherlock

Bydd rhai o sêr ysgrifennu Wrecsam yn ceisio eich perswadio chi bod eu hoff ffan-ffuglen nhw yn well na’r lleill i gyd. Os ydych chi’n hoffi addasiadau o Star Wars, Dracula, Game of Thrones a Sherlock bydd hwn yn siŵr o fod wrth eich bodd! Cadair: Marie Cope Aelodau’r...

Elen Caldecotta “How Do Books Happen”?

Elen Caldecotta “How Do Books Happen”?

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae llyfrau’n cael eu creu? Sut mae awdur yn mynd o fod â syniad yn eu pen i afael mewn tudalennau o waith ysgrifenedig? Sut mae’r gwaith hwnnw’n cyrraedd silff y siop lyfrau? Yn y sesiwn ryngweithiol, egnïol yma, mae’r awdur plant...

Darllenathon Gŵyl Geiriau gyda Paul Jeorrett

Darllenathon Gŵyl Geiriau gyda Paul Jeorrett

Ar gyfer darllenathon y clasuron eleni, mae llyfrgarwyr Wrecsam wedi derbyn yr her o ddarllen Les Misérables gan Victor Hugo, stori dragwyddol am gariad a chodi o’r baw. Ymunwch â ni am drafodaeth hwyliog am y clasur hwn gyda darlleniadau a chwis yng nghwmni podlediwr Bookylicious, Paul Jeorrett.

Pwy Laddodd?

Pwy Laddodd?

Rhowch eich sgiliau ditectif ar brawf a chael blas ar ymchwilio i droseddau difrifol yn ein noswaith Pwy Laddodd gyffrous. Ymunwch â ni i chwarae ditectif am y noson i geisio darganfod ‘pwy sy’n euog’?