Digwyddiadau

23-30 Ebrill 2022

Croeso i linell 2022.

Jason Bray yn trafod ei lyfr Deliverance

Jason Bray yn trafod ei lyfr Deliverance

Dydd Sul 24 Ebrill 5pm - £10 Y Parchedig Dr Jason Bray yw Ficer Eglwys Blwyf San Silyn yn Wrecsam a’r gweinidog gwaredigaeth. Yn ‘Deliverance: everyday investigations into poltergeists, ghosts and supernatural phenomena’, mae’n rhannu ei brofiadau amrywiol yn...

Slate gan Chris Clode

Slate gan Chris Clode

Dydd Mercher 27 Ebrill 2pm - Tocyn am ddim ar gael o Lyfrgell Wrecsam Mae Chris Clode yn dathlu ei angerdd am Chwareli Gogledd Cymru, sydd bellach wedi’i nodi fel Safle Treftadaeth y Byd UNESCO. Yn y sesiwn hon, bydd yn rhannu nifer o luniau a dynnwyd ganddo dros y...

Darllenathon Middlemarch

Darllenathon Middlemarch

Dydd Sadwrn 23 Ebrill 4pm - Tocyn am ddim ar gael o Lyfrgell Wrecsam Rhwng mis Ionawr a mis Ebrill 2021, cynhaliwyd darllenathon Middlemarch, a chymerodd nifer o bobl ran yn y digwyddiad drwy ddarllen llyfrau poblogaidd George Eliot. Mae’r sesiwn anffurfiol ac ysgafn...

Sgwrsio gyda Mark Billingham

Sgwrsio gyda Mark Billingham

Dydd Gwener 22 Ebrill 7pm - £10 Dechreuodd Mark Billingham ei yrfa 20 mlynedd yn ôl, fel y llais ifanc newydd yn y maes ffuglen drosedd. Mae wedi rhoi tro newydd, unigryw a chyffrous i’r genre ac mae ei brif gymeriad, Tom Thorne, yr un mor hynod ac unigryw â’i...

Gŵyl Eiriau Wrecsam – Carwsél Ysgrifenwyr

Gŵyl Eiriau Wrecsam – Carwsél Ysgrifenwyr

Dydd Sadwrn 30 Ebrill 11am - Tocyn am ddim ar gael o Lyfrgell Wrecsam Bydd ysgrifenwyr - awduron, beirdd, cyfansoddwyr, blogwyr a newyddiadurwyr – Gogledd Cymru’n cymryd rhan mewn paneli gwych. Mae’r sesiynau hyn yn rhad ac am ddim ac yn cael eu cynnal rhwng 11.00 a...

The Late Train to Gypsy Hill: Alan Johnson

The Late Train to Gypsy Hill: Alan Johnson

Dydd Sadwrn 30 Ebrill 7pm - £10 Mae Alan Johnson, y Cyn-weinidog Addysg, Ysgrifennydd Iechyd a Gweinidog Cartref y llywodraeth Lafur hyd at 2010, yn ffefryn ac yn westai rheolaidd â Gŵyl Eiriau Wrecsam, ac mae hefyd wedi ennill amrywiaeth o wobrau am ei driawd o...

The Mission House: Carys Davies

The Mission House: Carys Davies

Dydd Llun 25 Ebrill 7pm - £10 Yn wreiddiol o Gymru ond bellach yn byw yng Nghaeredin, bydd y nofelydd llwyddiannus a’r awdures straeon byrion, Carys Davies, yn ymuno â ni yn y digwyddiad byw hwn i drafod cefndir ei llyfr diweddaraf, The Mission House; ei hoff straeon...

One Foot in the Past: Barbara Erskine

One Foot in the Past: Barbara Erskine

Mae nofelydd poblogaidd y Sunday Times, Barbara Erskine, yn cynnig cyfuniad unigryw o hanes a’r goruwchnaturiol wrth iddi drafod yr ysbrydoliaeth ar gyfer ei llyfr epig newydd sbon danlli, The Dream Weavers, mae rhannau o’r nofel hon wedi’u lleoli ar y ffin rhwng...

The Steel Beneath the Silk: Patricia Bracewell

The Steel Beneath the Silk: Patricia Bracewell

Ymunwch â’r awdures o America, Patricia Bracewell, yn y cyfweliad byw hwn am ei nofel ddiweddaraf, The Steel Beneath the Silk – y drydedd rhan o’i chyfres Emma of Normandy. Mae Pat yn llwyddo i ail-greu byd canoloesol y frenhines ddinod hon a gaiff ei choroni...

The Snowdonia Killings: Simon McCleave

The Snowdonia Killings: Simon McCleave

Dydd Iau 28 Ebrill 2pm - £10 Yr awdur lleol, Simon McCleave, yw nofelydd trosedd Prydeinig hynod lwyddiannus y gyfres gyffrous DI Ruth Hunter, a ddechreuodd gyda The Snowdonia Killings. Ymunwch â ni yn y digwyddiad byw hwn lle bydd Simon yn trafod ei siwrnai...

The Holy Dee: Peter Evans

The Holy Dee: Peter Evans

Dydd Mawrth 26 Ebrill 2pm - Tocyn am ddim ar gael o Lyfrgell Wrecsam Ymunwch â’r awdur Peter Evans a fydd yn trafod ei lyfr diweddaraf, The Holy Dee, a’r siwrnai a gafodd yn ysgrifennu’r llyfr hwn, wrth gerdded ar hyd Afon Dyfrdwy o’r aber ar Ynys Hilbre i’r...

Matthew Hall: A Life In Crime

Matthew Hall: A Life In Crime

Dydd Mawrth 26 Ebrill 7pm - £10 Dechreuodd Matthew Hall ei yrfa fel bargyfreithiwr troseddol cyn symud ymlaen i ddilyn gyrfa fel sgriptiwr a nofelydd.  Gan ddechrau gyda Kavanagh QC ar ddiwedd y 1990au, mae wedi ysgrifennu dros 60 awr o ddramâu oriau brig ar y teledu,...

Milly Johnson – The Woman in the Middle

Milly Johnson – The Woman in the Middle

Dydd Llun 25 Ebrill 2pm - £10 Mae awdur poblogaidd y Sunday Times, Milly Johnson, yn un o’r Deg o Awduron Ffuglen Benywaidd Gorau yn y DU, gyda miliynau o’i chopïau wedi cael eu gwerthu ar draws y byd. Mae Milly’n hyrwyddo merched ac yn amlygu pwysigrwydd...

Prynhawn gyda Gervase Phinn – The School Inspector Calls!

Prynhawn gyda Gervase Phinn – The School Inspector Calls!

Dydd Sadwrn 30 Ebrill 3pm - £10 Mae Gervase Phinn  yn gomedïwr, awdur, bardd, darlledwr, darlithydd, arbenigwr addysg, siaradwr, ac mae papur The Guardian wedi’i ddisgrifio fel “born raconteur”.  Mae’n enwog am ei atgofion gwresog o fywyd fel arolygydd ysgol yn...