Ellen Caldecott – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Pan oeddwn i’n blentyn, nôl yn y 1980au, doedd dim byd gwell na diwrnod allan yn yr Heulfan yn y Rhyl. Ond yr AIL beth mwyaf cyffrous i’w wneud oedd mynd i Lyfrgell Wrecsam, gyda’i hadran llyfrau plant ar lawr suddedig a’i blychau llachar o LYFRAU bendigedig.

Roeddwn i’n cael pori drwy’r casgliad, gan edrych ar y tudalennau cyntaf a’r lluniau a chymryd fy amser i ddewis tra’r oedd mam yn cael seibiant llwyr haeddiannol yn y caffi. A dim llyfrgell Wrecsam yn unig oedd yn mynd â’m bryd; roedd dal handlen gron drws Llyfrgell Cefn Mawr fel cydio yn llaw ffrind; ac roedd mynd i’r siop lyfrau ar Ffordd Rhosddu (siop Ottakar’s oedd hi dwi’n meddwl) yn achlysur arbennig. Gyda phob ymweliad roeddwn i’n syrthio mewn mwy a mwy o gariad efo’r straeon ar y silffoedd. Felly, pan gefais wahoddiad i fod yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam, roedd yn rhaid i mi dderbyn. Mae’n garnifal yr wyf wedi bod yn rhan ohono drwy gydol fy mywyd, hyd yn oed cyn i’r ŵyl ddod i fodolaeth.

Fel ysgrifennwr, mae’r llyfrgelloedd a’r gwerthwyr llyfrau y bu i mi ymweld â nhw wedi cael dylanwad mawr arnaf. Ac mae’n bleser gen i chwarae rhan i annog darllenwyr ac ysgrifenwyr y dyfodol drwy dderbyn y swydd hon.

Y dyddiau yma rydw i’n ysgrifennu ffuglen i blant a phobl ifanc: anturiaethau hanesyddol, ffantasiâu hud a lledrith a dramâu bywyd go iawn. Mae fy llyfrau wedi fy nghludo ar draws y DU a thu hwnt. Ond Wrecsam yw fy nghartref. Mae fy llyfr diweddaraf, The Blackthorn Branch, wedi’i leoli mewn byd sy’n gyfuniad o Gefn Mawr, Acrefair a Threfor, a bydd y darllenwyr sy’n gyfarwydd â’r pentrefi hynny yn adnabod eu cymunedau yn y llyfr. Mae’n braf cynrychioli Cymru ar y dudalen, ac fel noddwr y Carnifal.

Mae’r Carnifal Geiriau yn dod â darllenwyr ac ysgrifenwyr at ei gilydd drwy gariad at straeon – a hir oes i hynny!

Blogiau Eraill

Jude Lennon – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Jude Lennon – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Jude Lennon ydw i a dw i’n storïwr proffesiynol gyda Little Lamb Tales ac yn awdur dan fy enw fy hun. Ysgrifennu llyfrau lluniau i blant ydw i’n bennaf, ac mae llawer ohonyn nhw’n cynnwys fy masgotiaid dweud stori Lamby a Flossie. Rydw i hefyd wedi ysgrifennu llyfrau...

Gŵyl Eiriau Wrecsam – Cylch Ysgrifenwyr Newydd

Gŵyl Eiriau Wrecsam – Cylch Ysgrifenwyr Newydd

Eisoes wedi rhoi cynnig ar ysgrifennu? Awydd rhoi cynnig arni? Efallai mai Cylch Ysgrifenwyr newydd Wrecsam yw’r ateb i chi. Dim ond un o lwyddiannau niferus yr Ŵyl Eiriau. Mae Wrecsam yn llawn doniau ysgrifennu ac yn ystod yr Ŵyl Eiriau gyntaf, daeth llawer o feirdd,...

BLOG Gŵyl Geiriau Wrecsam – edrych yn ôl ar ŵyl 2022

BLOG Gŵyl Geiriau Wrecsam – edrych yn ôl ar ŵyl 2022

Roedd yr adborth gan y cynulleidfaoedd a fynychodd yr ŵyl yn 2022 yn glir - dyma’r Ŵyl Geiriau orau erioed! Ar ôl dwy flynedd o gynnal yr ŵyl ar-lein, roedd yn braf dod allan o gyfyngiadau Covid-19 a chael awduron i ymddangos o flaen cynulleidfaoedd byw. Roeddem yn...