Elen Caldecotta “How Do Books Happen”?

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae llyfrau’n cael eu creu? Sut mae awdur yn mynd o fod â syniad yn eu pen i afael mewn tudalennau o waith ysgrifenedig? Sut mae’r gwaith hwnnw’n cyrraedd silff y siop lyfrau? Yn y sesiwn ryngweithiol, egnïol yma, mae’r awdur plant gwobrwyol, Elen Caldecott, yn dangos sut allech chi – IA, CHI! – ysgrifennu eich llyfr eich hun ryw ddiwrnod. O ysbrydoliaeth, i gynllunio, i greu a golygu, bydd y wibdaith hon drwy siwrnai llyfr yn datgelu’r cyfan. Addas ar gyfer pryfed llyfr a storïwyr brwd o bob math, yn enwedig rhai 8–12 oed a’u teuluoedd.

Dydd Sadwrn 20 Ebrill, 10.30am – 12:00
Llyfrgell Wrecsam
Am ddim
Mae llefydd yn brin – archebwch eich lle ymlaen llaw yn Llyfrgell Wrecsam

Digwyddiadau Eraill

Awduron O Wlad Hud

Awduron O Wlad Hud

Bydd panel o lenorion dawnus lleol yn siarad am y straeon sydd yn aml yn anghyfarwydd i ni am sut a pham y cawsant eu hysbrydoli gan eu hoff awduron plant – a hefyd yn datgelu bywydau cyfrinachol yr awduron hynny, fel J.M. Barrie, Enid Blyton, Rosemary Sutcliff, Lewis...

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Ganed Islwyn Ffowc Elis yn Wrecsam, ac roedd yn un o lenorion amlycaf Cymru. Mae ei nofel Cysgod y Cryman yn cael ei chyfrif yn “Llyfr yr 20fed Ganrif”. Mae Rheinallt Llwyd yn un o’r arbenigwyr blaenaf ar ei oes a’i waith a bydd yn trafod ei fagwraeth yn Wrecsam a...

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac mae hi bellach yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Mae Magi Ann wrth ei bodd yn ymweld â phlant a theuluoedd mewn digwyddiadau cymunedol ar hyd a lled y wlad i rannu stori neu ddwy a chanu rhai o’i hoff...