Catherine Isaac

Mae Catherine Isaac yn awdur hynod llwyddiannus yn rhestrau’r Sunday Times â’i 13 o nofelau, a naw o’r rheiny wedi’u cyhoeddi dan yr enw ‘Jane Costello’.  Mae’n ysgrifennu straeon cariad llawn emosiwn a chomedi rhamantaidd, sydd wedi’u cyfieithu i 26 o ieithoedd i gyd.

Mae hi yn y gorffennol wedi’i dewis gan y Richard and Judy Book Club ac mae wedi ennill Gwobr y Nofelwyr Rhamantaidd ddwywaith. Cafodd ei geni yn Lerpwl ac mae’n dal i fyw yno gyda’i gŵr a thri o feibion.

 
Dydd Llun 22 Ebrill, 5pm
Llyfrgell Wrecsam
£8
Catherine also writes under the Pen Name of Jane Costello.

Digwyddiadau Eraill

Awduron O Wlad Hud

Awduron O Wlad Hud

Bydd panel o lenorion dawnus lleol yn siarad am y straeon sydd yn aml yn anghyfarwydd i ni am sut a pham y cawsant eu hysbrydoli gan eu hoff awduron plant – a hefyd yn datgelu bywydau cyfrinachol yr awduron hynny, fel J.M. Barrie, Enid Blyton, Rosemary Sutcliff, Lewis...

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Ganed Islwyn Ffowc Elis yn Wrecsam, ac roedd yn un o lenorion amlycaf Cymru. Mae ei nofel Cysgod y Cryman yn cael ei chyfrif yn “Llyfr yr 20fed Ganrif”. Mae Rheinallt Llwyd yn un o’r arbenigwyr blaenaf ar ei oes a’i waith a bydd yn trafod ei fagwraeth yn Wrecsam a...

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac mae hi bellach yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Mae Magi Ann wrth ei bodd yn ymweld â phlant a theuluoedd mewn digwyddiadau cymunedol ar hyd a lled y wlad i rannu stori neu ddwy a chanu rhai o’i hoff...