Grwpiau Darllen

Grwpiau Darllen

Sut beth fyddai parti hunanladdiad siocled rhywun 81 oed?  Sut beth yw eistedd yn llonydd am oriau wrth i feistr wrth ei waith beintio darlun ohonoch? Sut fath o nofel fyddai un gan Charles Dickens pe bai wedi’i ysgrifennu heddiw?  Mae modd trafod hyn i gyd, a...
Signing

Signing

Mae cyfathrebu gyda’n gilydd yn rhywbeth rydym ni’n ei wneud yn ddyddiol, a hynny fel arfer ar lafar – rhywbeth rydym ni’n ei gymryd yn ganiataol yn aml iawn. Ond mae llawer o bobl yn ein cymuned yn defnyddio dulliau cyfathrebu eraill, fel Saesneg â Chymorth Arwyddion...
Grŵp Ysgrifenwyr Wrecsam yn croesawu Vaseem Khan

Grŵp Ysgrifenwyr Wrecsam yn croesawu Vaseem Khan

Mae’r awdur nofelau trosedd Vaseem Khan yn un o gefnogwyr brwd Gŵyl Geiriau Wrecsam. Yn ôl yn 2015 fe gyhoeddodd Vas y nofel gyntaf o bump (a dwy nofel fer) yn y gyfres Baby Ganesh Detective Agency, a The Lost Man of Bombay yw’r drydedd nofel yn ei gyfres Malabar...
Adolygiad Llyfr – Act of Oblivion by Robert Harris

Adolygiad Llyfr – Act of Oblivion by Robert Harris

Argymhellir yn gryf i unrhyw un sy’n caru ffuglen hanesyddol. O, dwi’n hoffi crefft y llenor Robert Harris yn fawr. Rwy’n ymdrechu’n galed i beidio, oherwydd nid yw byth yn ateb unrhyw un o’m negeseuon. Beth bynnag! A dyma un o’i goreuon. Un o’r goreuon ymhlith...
Simon McCleave – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Simon McCleave – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

“Eryri – y lleoliad perffaith ar gyfer Noir Cymreig” gan Simon McCleave ‘It was winter and the rugged hills, valleys and lakes of Snowdonia were snowbound and bleak. This was a landscape that beat to the drum of Arthurian legend. The pounding heart of ancient Wales –...