Simon McCleave – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Simon McCleave – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

“Eryri – y lleoliad perffaith ar gyfer Noir Cymreig” gan Simon McCleave ‘It was winter and the rugged hills, valleys and lakes of Snowdonia were snowbound and bleak. This was a landscape that beat to the drum of Arthurian legend. The pounding heart of ancient Wales –...
Jude Lennon – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Jude Lennon – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Jude Lennon ydw i a dw i’n storïwr proffesiynol gyda Little Lamb Tales ac yn awdur dan fy enw fy hun. Ysgrifennu llyfrau lluniau i blant ydw i’n bennaf, ac mae llawer ohonyn nhw’n cynnwys fy masgotiaid dweud stori Lamby a Flossie. Rydw i hefyd wedi ysgrifennu llyfrau...
Ellen Caldecott – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Ellen Caldecott – Noddwr – Gŵyl Geiriau Wrecsam

Pan oeddwn i’n blentyn, nôl yn y 1980au, doedd dim byd gwell na diwrnod allan yn yr Heulfan yn y Rhyl. Ond yr AIL beth mwyaf cyffrous i’w wneud oedd mynd i Lyfrgell Wrecsam, gyda’i hadran llyfrau plant ar lawr suddedig a’i blychau llachar o LYFRAU bendigedig. Roeddwn...
Gŵyl Eiriau Wrecsam – Cylch Ysgrifenwyr Newydd

Gŵyl Eiriau Wrecsam – Cylch Ysgrifenwyr Newydd

Eisoes wedi rhoi cynnig ar ysgrifennu? Awydd rhoi cynnig arni? Efallai mai Cylch Ysgrifenwyr newydd Wrecsam yw’r ateb i chi. Dim ond un o lwyddiannau niferus yr Ŵyl Eiriau. Mae Wrecsam yn llawn doniau ysgrifennu ac yn ystod yr Ŵyl Eiriau gyntaf, daeth llawer o feirdd,...
BLOG Gŵyl Geiriau Wrecsam – edrych yn ôl ar ŵyl 2022

BLOG Gŵyl Geiriau Wrecsam – edrych yn ôl ar ŵyl 2022

Roedd yr adborth gan y cynulleidfaoedd a fynychodd yr ŵyl yn 2022 yn glir – dyma’r Ŵyl Geiriau orau erioed! Ar ôl dwy flynedd o gynnal yr ŵyl ar-lein, roedd yn braf dod allan o gyfyngiadau Covid-19 a chael awduron i ymddangos o flaen cynulleidfaoedd byw. Roeddem...