Awduron O Wlad Hud

Awduron O Wlad Hud

Bydd panel o lenorion dawnus lleol yn siarad am y straeon sydd yn aml yn anghyfarwydd i ni am sut a pham y cawsant eu hysbrydoli gan eu hoff awduron plant – a hefyd yn datgelu bywydau cyfrinachol yr awduron hynny, fel J.M. Barrie, Enid Blyton, Rosemary Sutcliff, Lewis...
Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Rheinallt Llwyd Islwyn ffowc Elis yn ei Gynefin

Ganed Islwyn Ffowc Elis yn Wrecsam, ac roedd yn un o lenorion amlycaf Cymru. Mae ei nofel Cysgod y Cryman yn cael ei chyfrif yn “Llyfr yr 20fed Ganrif”. Mae Rheinallt Llwyd yn un o’r arbenigwyr blaenaf ar ei oes a’i waith a bydd yn trafod ei fagwraeth yn Wrecsam a...
Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Gŵyl Y Plant – Magi Ann

Prif gymeriad cyfres o straeon i blant yw Magi Ann, ac mae hi bellach yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru.  Mae Magi Ann wrth ei bodd yn ymweld â phlant a theuluoedd mewn digwyddiadau cymunedol ar hyd a lled y wlad i rannu stori neu ddwy a chanu rhai o’i hoff...
Gŵyl Y Plant – Sesiynau Amser Stori

Gŵyl Y Plant – Sesiynau Amser Stori

Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu awduron llyfrau lluniau poblogaidd i blant i ddiddanu a rhyngweithio gyda chi drwy gydol Gŵyl y Plant, a’r cyfan am ddim. Jude Lennon, awdur cyfres Little Lamb Tales, a fydd yn nyddu edafedd arbennig, gyda’r masgotiaid Lamby a...
Gŵyl Y Plant – Dynamic Signing Sensations

Gŵyl Y Plant – Dynamic Signing Sensations

Mae Signing Sensations Dynamic yn ôl ar ôl galw mawr. Eleni, nhw fydd yn agor Gŵyl Geiriau Wrecsam drwy arwyddo caneuon i gyfeiliant caneuon pop a roc poblogaidd mae pawb yn eu mwynhau – beth am ymuno a dysgu wrth eu gwylio nhw? Mae’r Signing Sensations yn grŵp o bobl...
Theatr Clwyd – O’r Dudalen i’r Llwyfan

Theatr Clwyd – O’r Dudalen i’r Llwyfan

Gyda gwaith ailddatblygu mawr ar y gweill, mae’n gyfnod cyffrous i ddarganfod mwy am Theatr Clwyd. Byddwn yn darganfod mwy am hud y byd cefn llwyfan a sut mae sgriptiau’n cael eu dwyn o’r dudalen i’r llwyfan. Dan arweiniad y Pennaeth Cynhyrchu,...