Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...
Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i ddechrau...
Peter Read – Hollywood to Wrexham

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen...
Adrodd Storïau i Deuluoedd

Adrodd Storïau i Deuluoedd

Dydd Sadwrn, 22 Ebrill, 10am – 1.00pm Llyfrgell Wrecsam AM DDIM [Tocyn yn ofynnol]  Dewch â’r teulu oll i ddiwrnod cyntaf yr Ŵyl – pob math o storïwyr bendigedig a hwyl a sbri i bawb.Bydd yr anhygoel Signing Sensations yn perfformio’u deongliadau cerddorol...
Wrexham Revealed

Wrexham Revealed

Dydd Mercher, 26 Ebrill, 2.00pmLlyfrgell Wrecsam AM DDIM  Bydd ein hen gyfaill Dave McCall (yr awdur David Ebsworth) yn sôn am y llawlyfr newydd sydd wedi’i ysgrifennu’n benodol ar gyfer ymwelwyr sy’n dymuno dysgu am hanes rhyfeddol Wrecsam wrth grwydro o amgylch y...
Readathon Charles Dickens

Readathon Charles Dickens

Dydd Sadwrn, 22 Ebrill, 5.30pm Llyfrgell Wrecsam AM DDIM  Wedi llwyddiant darllenathon clasuron y llynedd bydd darllenwyr Wrecsam yn rhoi cynnig ar her newydd yn 2023 – y gyfrol fwyaf hirfaith ond un gan Charles Dickens, Bleak House. Ymunwch â ni am drafodaeth ddifyr...