Carwsél Ysgrifenwyr

Dydd Sadwrn, 29 Ebrill, 11.00am – 3.00pm 
Tŷ Pawb: Lle performio 
AM DDIM [Tocyn yn ofynnol] 

Bydd ysgrifenwyr gogledd Cymru – awduron, beirdd, cyfansoddwyr, blogwyr a newyddiadurwyr – yn cymryd rhan mewn paneli gwych. Mae’r sesiynau hyn yn rhad ac am ddim ac fe’u cynhelir rhwng 11.00am a 3.00pm.  Sesiynau’r bore – beirdd ac awduron Cymreig yn Gymraeg ac wedi’u cyfieithu; apêl bythol straeon arswyd; ac apêl Animé a Manga. Sesiynau’r prynhawn – awduron Pwylaidd gwych y dylem oll wybod amdanynt; pencampwr y nofelwyr Ffuglen Wyddonol; a’r hanesion a ysbrydolodd aelodau ein panel pan oeddent yn iau. Ar ben hyn oll bydd yno feic agored a cherddoriaeth yn ogystal â Marchnad lle gallwch bori drwy’r llyfrau o waith ein holl awduron lleol galluog.

Digwyddiadau Eraill

Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i ddechrau...

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen...