BLOG Gŵyl Geiriau Wrecsam – edrych yn ôl ar ŵyl 2022

Roedd yr adborth gan y cynulleidfaoedd a fynychodd yr ŵyl yn 2022 yn glir – dyma’r Ŵyl Geiriau orau erioed! Ar ôl dwy flynedd o gynnal yr ŵyl ar-lein, roedd yn braf dod allan o gyfyngiadau Covid-19 a chael awduron i ymddangos o flaen cynulleidfaoedd byw. Roeddem yn ofalus – ac fe wnaethom sicrhau lles pawb, ond roedd rhoi cyfle i bobl gwrdd ag awduron a chael eu diddanu wyneb yn wyneb ganddynt yn deimlad braf iawn.

Roedd nifer o berfformiadau cyffrous. Fe wnaeth Bethan Gwanas, Milly Johnson a Gervase Phinn ein diddanu ni! Fe wnaeth Mark Billingham, Alan Johnson a Simon McCleave ein cyffroi ni! Fe wnaeth Jason Bray, Ian Lucas a Dirgelwch Llofruddiaeth wneud i ni feddwl! Cawsom farddoniaeth, profiadau teithio a straeon plant. Roedd hyd yn oed carwsél awduron gydag awduron lleol, beirdd a cherddorion yn adrodd eu straeon.  Rŵan rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at 2023.

Mae’r dyddiadau wedi’u cadarnhau. Bydd yr Ŵyl Geiriau yn cael ei chynnal o 22 i 29 Ebrill, 2023. Rydym eisoes wedi cysylltu ag awduron fel y gallwn adeiladu ar y digwyddiad gwych eleni. Os hoffech gael y newyddion diweddaraf ar yr hyn sy’n digwydd, cofrestrwch ar gyfer ein newyddlen neu ewch i’n gwefan.

Er bod Wrecsam wedi colli allan ar fod yn Ddinas Diwylliant mae’r sin llenyddol lleol yn tyfu. Byddwch yn rhan. Welwn ni chi’n fuan!

Blogiau Eraill

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Pan roeddwn i’n 10 mlwydd oed, dywedodd fy athrawes ysgol gynradd wrth y dosbarth, “Rydw i am i chi ysgrifennu stori heddiw. Nid oes rheolau; dim geiriau arbennig sydd angen i chi ddefnyddio, na gramadeg penodol, dim ond ymarfer.  Dim ond ysgrifennu stori.” Efallai...

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Os ydych chi’n hoff o ddirgelwch llofruddiaeth ac ysgrifennu yna mae gwahoddiad i chi gystadlu yng Nghystadleuaeth Ysgrifennu Sgript Dirgelwch Llofruddiaeth Carnifal Gŵyl Geiriau Wrecsam 2023. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw awdur gyda sgript wreiddiol sy’n...

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Ydych chi’n hoffi llyfrau sy’n llawn o gymeriadau diddorol, plotiau twyllodrus a diweddglo syfrdanol? Os mai’r ateb yw ‘YDW’, mae’r digwyddiad hwn i chi! Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol...