Grwpiau Darllen

Grwpiau Darllen

Sut beth fyddai parti hunanladdiad siocled rhywun 81 oed?  Sut beth yw eistedd yn llonydd am oriau wrth i feistr wrth ei waith beintio darlun ohonoch? Sut fath o nofel fyddai un gan Charles Dickens pe bai wedi’i ysgrifennu heddiw?  Mae modd trafod hyn i gyd, a...
Signing

Signing

Mae cyfathrebu gyda’n gilydd yn rhywbeth rydym ni’n ei wneud yn ddyddiol, a hynny fel arfer ar lafar – rhywbeth rydym ni’n ei gymryd yn ganiataol yn aml iawn. Ond mae llawer o bobl yn ein cymuned yn defnyddio dulliau cyfathrebu eraill, fel Saesneg â Chymorth Arwyddion...
Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...
Grŵp Ysgrifenwyr Wrecsam yn croesawu Vaseem Khan

Grŵp Ysgrifenwyr Wrecsam yn croesawu Vaseem Khan

Mae’r awdur nofelau trosedd Vaseem Khan yn un o gefnogwyr brwd Gŵyl Geiriau Wrecsam. Yn ôl yn 2015 fe gyhoeddodd Vas y nofel gyntaf o bump (a dwy nofel fer) yn y gyfres Baby Ganesh Detective Agency, a The Lost Man of Bombay yw’r drydedd nofel yn ei gyfres Malabar...