Aled Lewis Evans – Gweithiau Newydd yn Saesneg: Afterglow a Harvest Tide

Dydd Sadwrn 22 Ebrill, 7.00pm 
Llyfrgell Wrecsam 
£6 

Mae’r bardd lleol enwog Aled Lewis Evans yn uchel ei barch am ei lyfrau sy’n dwyn ysbrydoliaeth o’i brofiadau mewn bywyd. Ymunwch â ni wrth i Aled ddarllen o’i gasgliadau rhyddiaith a barddoniaeth diweddaraf yn Saesneg: Harvest Tide ac Afterglow.

Yn Harvest Tide mae Aled yn bwrw golwg yn ôl ar i fagwraeth yn y Bermo tua diwedd y 1960au ac yn adrodd hanes telynegol blwyddyn ym mywyd gŵr ifanc rhwng dau gynhaeaf. Mae Afterglow, a gyhoeddwyd yn 2021, yn cynnwys cerddi a gasglwyd yn ystod cyfnod clo’r coronafeirws a dyma’i gyfrol gyntaf o farddoniaeth wreiddiol yn Saesneg ers  Someone Else in the Audience yn 2012.

Mae gwaith Aled wedi’i ysbrydoli gan y byd o’i gwmpas ac mae’n mynd yn syth at y galon. Mae’n hawdd ei ddarllen ac yn ddifyr, ond hefyd yn peri inni ailfeddwl am bynciau cyfarwydd.

Bydd llyfrau ar werth ar ôl y darlleniad.

Digwyddiadau Eraill

Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i ddechrau...

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen...