Adrodd Storïau i Deuluoedd

Dydd Sadwrn, 22 Ebrill, 10am – 1.00pm 
Llyfrgell Wrecsam 
AM DDIM [Tocyn yn ofynnol] 

Dewch â’r teulu oll i ddiwrnod cyntaf yr Ŵyl – pob math o storïwyr bendigedig a hwyl a sbri i bawb.
Bydd yr anhygoel Signing Sensations yn perfformio’u deongliadau cerddorol unigryw mewn iaith arwyddion.
Os byddwn ni’n lwcus, efallai y daw Magi Ann draw hefyd i adrodd ambell i hanes a siarad â ni am ei llyfrau a’i hapiau.
Wedyn bydd Krishnapriya Ramamoorthy a thîm Paallam Arts yn cyflwyno chwedlau gwerin o India sy’n pwysleisio mor werthfawr yw teulu a chymuned, gan ddefnyddio Bharatanatyam– dull adrodd straeon sy’n cyfuno’r gair llafar, dawns, ystumiau â’r dwylo, ystumiau wyneb, meim a symudiadau.
Yn olaf, fe ddangoswn ichi fod Barddoniaeth yn Cŵl! Chewch chi neb gwell i ddarbwyllo ein plant fod barddoniaeth yn cŵl na’r sêr lleol fel Evrah Rose a’i chyfeillion – ac efallai y daw gwestai arbennig i ymuno â nhw hefyd. Yn y digwyddiad hwn byddant yn dod ynghyd ag un o hoelion wyth yr Ŵyl Eiriau, yr awdur plant Jude Lennon (Little Lamb Tales) i ddifyrru ein teuluoedd a phlant (8+) gyda hanesion bendigedig am eu hanturiaethau wrth gyfansoddi barddoniaeth. Bydd digonedd o gyfle i bobl ifanc yn y gynulleidfa ofyn cwestiynau ac yna bydd y tîm yn eu rhoi ar waith yn creu eu cerddi eu hunain. I goroni’r cyfan bydd y tîm hefyd yn cyflwyno gwobrau i enillwyr Cystadleuaeth Barddoniaeth Plant Clwb Rotari Wrecsam, a ddetholwyd eleni o blith pobl ifanc Ysgol Gynradd Gatholig St. Mary’s.

Digwyddiadau Eraill

Harriet Tyce

Harriet Tyce

Dydd Mercher 29 Mawrth, 7.00pmLlyfrgell Wrecsam£8 Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol boblogaidd ddiweddaraf, It Ends at Midnight.  Wedi bod yn fargyfreithiwr troseddol am ddegawd fe drodd ei...

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Straeon Mawr gydag Elen Caldecott

Ymunwch â’r gweithdy ysgrifennu hwn am gyfle cyffrous i weld eich gwaith wedi’i argraffu. Mae Elen Caldecott yn awdur llyfrau plant, darlithydd Ysgrifennu Creadigol ac yn noddwr Carnifal Geiriau Wrecsam. Yn y sesiwn 90 munud hon, bydd yn annog cyfranogwyr i ddechrau...

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Peter Read – Hollywood to Wrexham

Dydd Llun, 24 Ebrill, 7.00yp Llyfrgell Wrecsam £6  From Hollywood to Wrexham yw teitl llyfr nesaf yr awdur lleol Peter Read am dymhorau cyntaf Clwb Pêl-droed Wrecsam o dan reolaeth y perchnogion newydd Ryan Reynolds a Rob McElhenny. Felly, dyma gyfle i gael cip ymlaen...