Adolygiad Llyfr – Act of Oblivion by Robert Harris

Argymhellir yn gryf i unrhyw un sy’n caru ffuglen hanesyddol. O, dwi’n hoffi crefft y llenor Robert Harris yn fawr. Rwy’n ymdrechu’n galed i beidio, oherwydd nid yw byth yn ateb unrhyw un o’m negeseuon. Beth bynnag! A dyma un o’i goreuon. Un o’r goreuon ymhlith cymaint o rai eraill. Mwy ffeithiol na ffuglen, a stori un o’r helfâu mwyaf rhyfeddol mewn hanes. 1660, a’r Cadfridog Edward Whalley, yn ogystal a’r Cyrnol William Gough, tad a mab-yng-nghyfaith, yn croesi’r Iwerydd. Maen nhw ar ffo ac yn cael eu hel am lofruddiath Siarl I. Teyrnladdwyr, dau o’r nifer oedd wedi arwyddo gwarant marwolaeth y brenin. O dan ddarpariathau Deddf Oblivion, fe’u cafwyd yn euog yn eu habsenoldeb o uchel frad. Fel pawb sydd eisioes wedi’u dal, maen nhw’n wynebu’r posiblilrwydd o’r dienyddiadau mwyaf erchyll y gellir eu dychmygu.

Yn y cyfamser, ym Llundain, Richard Nayler, ysgrifennydd pwyllgor teyrnladdiad y Cyfrin Gyngor, sydd â’r dasg o olrhain y ffoaduriaid. Bydd yn eu herian nes bod y ddau ddyn yn cael eu dwyn o flaen eu gwell. Mae gwobr o £100 yn hongian dros eu pennau – am eu dal yn fyw neu’n farw.

Taith epig ar draws cyfandiroedd, a helfa fel dim arall.

Blogiau Eraill

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Straeon Mawr, Ysgrifennwyd yn Wrecsam Gan Elen Caldecott

Pan roeddwn i’n 10 mlwydd oed, dywedodd fy athrawes ysgol gynradd wrth y dosbarth, “Rydw i am i chi ysgrifennu stori heddiw. Nid oes rheolau; dim geiriau arbennig sydd angen i chi ddefnyddio, na gramadeg penodol, dim ond ymarfer.  Dim ond ysgrifennu stori.” Efallai...

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Fedrwch chi ‘sgwennu sgript Dirgelwch Llofruddiaeth?

Os ydych chi’n hoff o ddirgelwch llofruddiaeth ac ysgrifennu yna mae gwahoddiad i chi gystadlu yng Nghystadleuaeth Ysgrifennu Sgript Dirgelwch Llofruddiaeth Carnifal Gŵyl Geiriau Wrecsam 2023. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw awdur gyda sgript wreiddiol sy’n...

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Harriet Tyce – Llyfrgell Wrecsam – Dydd Mercher 29 Mawrth 7pm

Ydych chi’n hoffi llyfrau sy’n llawn o gymeriadau diddorol, plotiau twyllodrus a diweddglo syfrdanol? Os mai’r ateb yw ‘YDW’, mae’r digwyddiad hwn i chi! Dewch i gwrdd â Harriet Tyce, awdur y nofelau cyffrous seicolegol Blood Orange, The Lies You Told a’i chyfrol...