Conversations with R.S. Thomas – David Subacchi & Peter Read

Dydd Sul 26 Ebril, 7pm
St. Gile Church

Ysgrifenwyr a beirdd a leolir yn Wrecsam, Peter Read a David Subacchi yn darllen o Gerddi’r Bardd R.S. Thomas yn awyrgylch atmosfferig Eglwys y Plwyf Sant Silyn, Wrecsam. Bydd Peter a David hefyd yn cyflwyno rhai o’u cerddi eu hunain a ysbrydolwyd gan R.S. Thomas ac mewn ymateb i themâu y gwnaeth y bardd byd- enwog hwn ddelio â nhw. Byddwch yn barod am heriau a hiwmor yn ogystal â barddoniaeth wych yn cael ei darllen gan feirdd a pherfformwyr profiadol.

 

Tocynnau £5

Friday 1 May, 7pm
St. Gile Church

Wrexham-based writers and poets Peter Read and David Subacchi read from the Collected Poems of Welsh poet R.S. Thomas in the atmospheric surroundings of St Giles Parish Church Wrexham. Peter and David also present some of their own poetry inspired by R.S. Thomas and in answer to themes dealt with by this world-famous poet. Expect some challenges and humour as well as excellent poetry read well by experienced poets and performers.

 

Tickets £5

Comments are closed.