Clare Mackintosh

Dydd Sadwrn 17 Ebrill 6.00pm

After the End

Clare Mackintosh yw awdur I Let You Go, I See You, Let Me Lie ac After the End. Mae ei holl lyfrau wedi bod yn llyfrwerthwyr gorau'r Sunday Times ac wedi gwerthu mwy na 2 filiwn o gopïau ledled y byd. Mae llyfrau Clare wedi’u cyhoeddi mewn mwy na deugain o wledydd. Ymunwch â ni ar gyfer y ffrwd byw hwn lle bydd Clare yn siarad am ei nofel ddiweddaraf, After After End, sy'n symud yn ddwfn ac yn cadarnhau bywyd, yn ogystal â'i llyfrau hynod lwyddiannus eraill, cyn cymryd cwestiynau gan y gynulleidfa rithwir.

Saturday 17 April 6.00pm

After the End

Clare Mackintosh is the author of I Let You Go, I See You, Let Me Lie and After the End.  All of her books have been Sunday Times bestsellers and have sold more than 2 million copies worldwide.  Clare’s books have been published in more than forty countries. Join us for this livestream event where Clare will talk about her latest novel, the deeply moving and life affirming After the End, as well as her other hugely successful books, before taking questions from the virtual audience.

 

Comments are closed.