Christie Barlow – Bella Osborne

Dydd Mawrth 28 Ebrill, 1pm
Llyfrgell Wrecsam

Mae Christie Barlow yn awdur rhyngwladol poblogaidd A Year in the Life of a Playground Mother ac ers hynny mae wedi cyhoeddi 8 o nofelau eraill! Daeth ei gyrfa ysgrifennu fel syrpreis pan benderfynodd ysgrifennu llyfr i ddysgu gwers bywyd gwerthfawr i’w phlant a dangos iddynt y gallant gyflawni eu breuddwy- dion. Bydd ei llyfr diweddaraf ‘Clover Cottage’ y trydydd yn y gyfres Love Heart Lane yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2020.

Mae Bella wedi bod yn cofnodi straeon mor bell yn ôl ag y gall gofio. Ers 2013, mae wedi ysgrifennu pump comedi rhamantaidd ac ar y rhestr fer ddwywaith ar gyfer Gwobr Nofel Rhamantaidd Gyfoes y Flwyddyn yr RNA. Bydd ei chweched nofel ‘Meet Me At Pebble Beach’ yn cael ei chyhoeddi yn yr haf 2020. Mae straeon Bella yn ymwneud â chyfeillgarwch, cariad ac ymdopi gyda’r hyn mae bywyd yn ei daflu ati.

 

Tocynnau £3

Tuesday 28 April, 1pm
Wrexham Library

Christie is the international bestselling author of A Year in the Life of a Playground Mother and has since published 8 further novels. Her writing career came as somewhat of a surprise when she decided to write a book to teach her children a valuable life lesson and show them that they are capable of achieving their dreams. Her latest book ‘Clover Cottage,’ the third in the Love Heart Lane Series, will be published in March 2020.

Bella has been jotting down stories as far back as she can remember. Since 2013, she’s written five romantic comedies and been shortlisted twice for the RNA Contemporary Romantic Novel of the Year Award. Her sixth novel ‘Meet Me At Pebble Beach’ will be published in the summer 2020. Bella’s stories are about friendship, love and coping with what life throws at you.

 

Tickets £3

Christie Barlow

Bella Osborne

Comments are closed.