Cathryn Summerhayes

Dydd Mercher 21 Ebrill 11.00am

Gweithdy Ysgrifennwyr (un awr)

Ask the Agent. Mae Cathryn Summerhayes, asiant llenyddol gyda Curtis Brown, yn siarad gyda ni am yr hyn mae hi’n chwilio amdano mewn broliant gan ysgrifennwyr, ac yn ateb cwestiynau ar sut i wneud cynigion a thestunau cysylltiedig.

Wednesday 21 April 11.00am

Writers' Workshop (one hour)

Ask the Agent. Cathryn Summerhayes, a literary agent at Curtis Brown, talks to us about what she looks for in a pitch from writers, and answers questions about how to make submissions and related topics.

Comments are closed.