C.L. Taylor

Saturday 28 April, 2pm
Wrexham Library

C.L. TaylorC.L. Taylor, the Sunday Times bestselling author of five psychological thrillers will be discussing how she began her career writing books that were inspired by her fears and now uses real news stories as a jumping off point.

She will talk about how she plots her books, the challenges she faces when she's writing and how the editing process shapes the finished book. She will focus on her most recent book The Fear.

Tickets

£8.00

Dydd Sadwrn 28 Ebrill, 2pm
Llyfrgell Wrecsam

C.L. TaylorBydd C.L Taylor, un o awduron a werthodd orau ar restr y Sunday Times, gyda phum nofel seicolegol gy rous, yn trafod sut y dechreuodd hi ei gyrfa yn ysgrifennu llyfrau oedd wedi eu hysbrydoli gan ei ofnau, a nawr yn defnyddio straeon go iawn o'r newyddion fel man cychwyn.

Bydd hi hefyd yn sôn am sut y byddai’n mynd ati i gynllunio ei llyfrau, yr heriau mae hi'n eu hwynebu wrth iddi ysgrifennu a sut mae'r broses olygu yn siapio'r llyfr gor enedig. Bydd yr awdur yn canolbwyntio ar ei llyfr mwyaf diweddar The Fear. 

 

Tocynnau

£8.00

Bookmark the permalink.

Comments are closed.