Anne O’Brien

What do we know of Joanna of Navarre, Queen Consort of King Henry IV?Anne O'Brien

Come and meet her with Anne O’Brien, as she encourages Queen Joanna to step from the shadows of medieval history. A tale of heart-breaking choices, of brave decisions, of happiness and ultimate tragedy. And of witchcraft in high places.

Anne O’Brien.

Beth wyddom ni am Joanna of Navarre, Brenhines Gydweddog Harri IV?

Dewch i gwrdd â hi gydag Anne O’Brien, wrth iddi annog y Frenhines Joanna i gamu o gysgodion hanes canoloesol. Stori am ddewisiadau torcalonnus, penderfyniadau dewr, hapusrwydd a thrasiedi yn y pen draw. Ac o ddewiniaeth mewn mannau uchel.

Wednesday 11 May / Dydd Mercher 11 Mai.
1 – 2pm.
£5 (+ online booking fee).
Wrexham Library Llyfrgell Wrecsam.

Tickets / Tocynnau

Book online / Archebu ar-lein:

Box Office / Swyddfa Docynnau:

  • Wrexham Library / Llyfrgell Wrecsam: 01978 292 090
  • Waterstones: 01978 357 444
Bookmark the permalink.

Comments are closed.