Amanda Prowse

Dydd Sadwrn 27 Ebrill 4:30pm
Llyfrgell Wrecsam

Tocynnau £8.00

Amanda Prowse yw awdur dros 20 o lyfrau a werthodd orau ledled y byd. Mae Amanda yn banelwr rheolaidd ar y rhaglenni poblogaidd, ‘Jeremy Vine TV Show’ a Talk Radio, a bydd hi’n trafod ei thrywydd anghonfensiynol at fod yn awdur cyhoeddedig ac yn sôn am rinweddau indie o’i gymharu â chyhoeddi traddodiadol, cyfeiriad cyhoeddi digidol ac yn rhannu ei chyfrinachau am sut i lwyddo yn y farchnad awduron mwyaf llwyddiannus.

Saturday 27 April, 4:30pm
Wrexham Library

Tickets £8.00

Amanda Prowse is the No.1 international bestselling author of over twenty books. A regular panellist on the popular ‘Jeremy Vine TV Show’ and Talk Radio, Amanda will be talking about her unconventional route to becoming published and discuss the merits of indie compared to traditional publishing, the direction of digital publishing and sharing her secrets on cracking the bestseller market.

Comments are closed.