Amanda Prowse and Josh Prowse

Dydd Sadwrn 2 Mai, 2pm
Llyfrgell Wrecsam

Mae Josh a’i fam, yr awdur enwog Amanda Prowse, yn adrodd eu stori torcalonnus ond calonogol o siwrnai dyn ifanc gyda salwch meddwl gan lanc ifanc doniol, smart yn dechrau ar fywyd prifysgol i hogyn ar yr ymylon, oedd wedi cynllunio sut a phryd y byddai’n cymryd ei fywyd ei hun – a’i frwydr i ganfod ei hun eto. Bydd eu profiadau yn taro tant gyda miliynau o bobl sydd wedi profi gorbryder neu iselder a miliynau o rai eraill sy’n gofalu am eu ceraint sy’n dioddef. Mae’n stori gobaith sy’n rhoi atebion a dealltwriaeth i’r sawl sy’n canfod eu hunain mewn sefyllfa debyg ac yn chwilio am gymorth.

Tocynnau £8

Saturday 2 May, 2pm
Wrexham Library

Josh and his mother, best-selling author Amanda Prowse, tell their heart-breaking yet uplifting story of a young man’s journey into mental illness from smart, funny teenager embarking on university life to a boy on the edge, who planned when and how
he would take his own life - and his fight to find himself again. It is a story of hope that provides answers and understanding to those who find themselves in a similar situation and are looking for help.

Tickets £8

Comments are closed.