Alison Layland

Dydd Mawrth 30 Ebrill, 1pm
Llyfrgell Wrecsam

Tocynnau £3

Cyfle i gyfarfod Alison Layland awdur Someone Else’s Conflict a Riverflow (sy’n ymwneud a phrostestiadau’r amgylchedd, llifogydd a ffracio), yn sgwrsio gyda Caroline Oakley, Golygydd Gwasg Honno.

Tuesday 30 April, 1pm
Wrexham Library

Tickets £3

An opportunity to meet Alison Layland, author of Someone Else’s Conflict and Riverflow (which involves environmental protests, floods and fracking), in conversation with Caroline Oakley, Editor at Honno Press.

Comments are closed.