Aled Lewis Evans: Wrecsam Drwy’r Tymhorau

Dydd Iau 30 Ebrill, 7pm
Catrin Finch Centre

Cipolwg ar yr ardaloedd a chymeriadau Tref ar y Ffin – Wrecsam drwy’r Tymhorau mewn darn o waith newydd sbon yn y Gymraeg gan Aled Lewis Evans. Enillodd ei waith y Goron yn Eisteddfod Powys 2019. Darperir cerddoriaeth yn ystod egwyl gan y canwr Arwel Tanat.

 

Tocynnau £5

Thursday 30 April, 7pm
Catrin Finch Centre

A glimpse at the areas and characters of Border Town - Wrexham Through the Seasons in a brand new piece of Welsh language writing by Aled Lewis Evans. This work won the Crown at the 2019 Powys Eisteddfod. Musical interludes will be provided by singer Arwel Tanat.

 

Tickets £5

Comments are closed.