Aled Lewis Evans: Cameos

Tuesday 24 April, 7.30pm
Catrin Finch Centre, Wrexham Glyndŵr University

Aled Lewis EvansFollowing the success of last year’s Retrospective, here is a brand new selection of readings from Aled Lewis Evans’ books: cameos of people on the crossroads of life, people who have influenced the poet and author, people you can identify with, people just like us.

A new selection of video extracts will also feature.

Presented in English and Welsh.

Tickets

£5.00

 

Aled Lewis Evans: Cameos

Dydd Mawrth 24 Ebrill, 7.30pm
Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Aled Lewis EvansYn dilyn llwyddiant Cip yn Ôl y llynedd, dyma ddetholiad newydd sbon o ddarlleniadau o lyfrau Aled Lewis Evans: ambell i gameo am bobl ar groesffyrdd bywyd, pobl a ddylanwadodd ar y bardd a’r llenor, pobl y byddwch i gyd yn medru uniaethu â hwy, pobl fel ninnau.

Gyda detholiad newydd sbon o ddyfyniadau ar y wal fideo.

Cyflwyniad yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Tocynnau

£5.00

Bookmark the permalink.

Comments are closed.